Den hellige Possidius ( -~440)

Minnedag: 16. mai

Den hellige Possidius ble biskop av Calama i Numidia. Han samarbeidet nært med den hellige Augustin i kampen mot heresi, og ble utsatt for vold mot sin person. Han ble fordrevet fra sin bispestol av den arianske Genserik, og døde i eksil ca. år 440. Minnedag 16. mai.

av Webmaster publisert 03.07.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:51