Den hellige Polydore Plasden (1563 - 1591)

Minnedag: 25. oktober

En av Førti martyrer fra England og Wales

Den hellige Polydore Plasden (alias Oliver Palmer) ble født i 1563 i London som sønn av en håndverker. Han ble utdannet ved Det engelske Kollegiet i Douai i Flandern og senere i Reims, og ble presteviet i Roma i 1586. Han gjorde tjeneste som prest i Sussex og London fra 1588 til 1591, da han ble arrestert sammen med den hellige Edmund Gennings i huset til den hellige Swithun Wells i Gray's Inn Lane.

Som prester utdannet i utlandet ble Plasden og Gennings stilt for retten og anklaget for forræderi, men de forsvarte både sin prestevielse og sin lojalitet til dronningen. Sammen ble de henrettet i Tyburn den 10. desember 1591 ved å bli hengt, buksprettet og partert, «hanged, drawn and quartered». Henrettelsen ble ledet av Sir. Walter Ralegh, som insisterte på at Plasden skulle være død før han ble skåret ned fra galgen for å parteres.

Han ble saligkåret av pave Pius XI i 1929 og kanonisert av pave Paul VI som en av de Førti martyrer fra England og Wales den 25. oktober 1970. De har felles minnedag den 25. oktober. Han ble tidligere minnet på dødsdagen 10. desember.

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:51