Den salige Peter To Rot (1912-1945)

Minnedag: 7. juli

Den salige Peter To Rot (1912-1945)

Den salige Peter To Rot ble født en gang i 1912 i Rakunai, en landsby i høydedragene tolv kilometer utenfor provinshovedstaden Rabaul på den melanesiske øya New Britain, i dag Matupit, en provins øst i den selvstendige staten Papua Ny-Guinea. På grunn av mangel på dokumentasjon, ødelagt av de japanske okkupantene under krigen, er det umulig å fastslå hvilken dato han ble født. Dette er også tilfelle for nesten alle begivenheter i hans liv, også hans martyrium. I Papua Ny-Guineas kultur var det heller ikke vanlig med offentlige arkiver. Peter var den tredje av seks barn av høvdingen Angelus To Puia og Maria Ia Tumul. De ble døpt som voksne og tilhørte regionens første generasjon av katolikker.

Evangeliseringen av Papua Ny-Guinea skyldes for en stor del de engelske metodistmisjonærenes ekstraordinære tro, dyktighet og hengivenhet. Metodistene kom til New Britain i 1875. Den 29. september 1882 kom den første gruppen av katolske misjonærer fra prestekongregasjonen «Misjonærer av Jesu hellige Hjerte» til Matupit på New Britain. Det var ti år etter at metodistene hadde begynt sin forkynnelse og opprettet misjonsstasjon i Malaguna. Det som skjedde i 1898, er overraskende. Angelus To Puia, som var Peter To Rots far og øverste høvding i landsbyen Rakunai, fortalte de katolske misjonærene at flertallet av hans folk ønsket å være katolikker, og ikke metodister.

Det var under disse omstendigheter at Angelus To Puia ble høytidlig døpt sammen med en rekke andre mektige høvdinger, og slik dannet de kjernegruppen i den første generasjonen av katolikker i regionen. Det var Angelus To Puia selv som åpnet landsbyen Rakunai for troen og for samarbeid med misjonærene. Han fremmet det kristne liv i sin landsby, hvor han var høvding (lulual) i førti år, og han døpte sine barn og oppdro dem godt.

Peter fikk sin første utdannelse på misjonsskolen i Rakunai. Han var en god elev og idrettsmann og en naturlig leder. Helt fra ungdommen hadde han en sterk dragning mot fromhet og lydighet, noe som overbeviste hans sogneprest, p. Emilio Jakobi, om at gutten var født til å bli prest. Men Peters far mente at dette var forhastet og at ingen av hans folk ennå var modne for ordinasjon. «Kanskje en av mine barnebarn eller oldebarn vil bli så heldig», sa høvdingen. Og han fikk rett. Hans oldebarn, barnebarnet til Peters eldre bror og dermed Peters grandnevø, er i dag p. Rochus Tatamai.

Men høvdingen gikk med på at sønnen kunne læres opp til å bli kateket. I 1930 begynte den 18-årige Peter på «St. Paul's Mission School» i Taliligap, som utdannet kateketer for å arbeide nært sammen med misjonærene i evangeliseringen. Han hadde stor suksess i studiene og fikk diplom som kateket i 1933. Det ble sagt om den unge studenten: «... han var beskjeden, og det var ikke den minste forfengelighet i ham, verken for sin bakgrunn eller sine evner. Han lot de eldre kateketene veilede ham i arbeidet og aksepterte deres råd, men etter hvert overgikk han dem alle og ble snart deres uoffisielle leder, selv om han var yngst».

Da han hadde fullført sine studier, ble Peter utpekt til misjonen i sin hjemlandsby, og dermed begynte han å arbeide som kateket i Rakunai. Dette var år med intenst arbeid for å etablere katekesen i landsbyen, å samle store og små grupper for undervisning og bønn og å gjøre seg kjent med folks virkelige livssituasjon. Alle som hadde ham som kateket, husker likefremme, direkte og effektive forkynnelse. Han henviste stadig til Bibelen, som han alltid hadde med seg (en sjeldenhet blant katolikker den gang!) så han kunne sitere den ordrett når han trengte det. Han utviklet en spesiell følsomhet for folks problemer.

Den 11. november 1936, den eneste sikre datoen i hans liv, giftet den 22-årige Peter To Rot seg med en tidligere elev, den 16-årige katolske Paula Ia Varpit fra en nabolandsby. Bryllupet ble inngått i kirken, men mange lokale skikker ble gladelig inkludert, som de 50 halsbånd av skjell brudgommen må skjenke bruden. Paret fikk tre barn: sønnen Andrea, som døde etter krigen, datteren Rufina La Mama, som fremdeles lever (2002), og et tredje barn som vi ikke kjenner navnet på, en jente som ble født kort tid etter farens død i 1945, men som døde snart etter.

Ifølge Peters biograf hadde Peter og Paula de vanlige ekteskapelige uenighetene i de tidlige årene av ekteskapet, og Paula, som døde i 1993, innrømmet åpent at han hadde gitt henne «solid juling». Men hun skyndte seg å tilføye at det skjedde bare en gang, og at det var hennes egen skyld fordi hun hadde vært lunefull og lite samarbeidsvillig. Med årene ble imidlertid ekteskapet lykkelig. De næret den sterke gjensidige kjærligheten med å be sammen morgen og kveld.

Det avgjørende vendepunktet i Peter To Rots liv og misjon kom i 1942. Etter den japanske okkupasjonen ble alle misjonærene og deres medhjelpere fengslet i en konsentrasjonsleir. Peter ble igjen alene. Under krigen var han den eneste åndelige veileder for katolikkene i området rundt Rakunai. Med sitt konstante nærvær sørget han for bønnemøter, katekeseundervisning, dåp av barn og voksne, bevitning av ekteskap, oppbevaring og utdeling av sakramentet til de syke og døende samt hjelp til de fattige. Stedets hovedkirke var ødelagt av japanerne, så Peter bygde en kirke for den kristne menigheten i utkanten av Rakunai. Han bygde den av greiner, det eneste materiale som var tilgjengelig.

Ved begynnelsen av den japanske okkupasjon sto Peter på god fot med de militære myndighetene. Men den slags vennskapelig forhold til innbyggerne forsvant i 1942 etter at japanerne led noen militære tilbakeslag. På det tidspunktet erstattet militærpolitiet de lokale myndighetene og skapte en undertrykkende atmosfære. Derfor bestemte de seg for å forby kristen gudsdyrkelse og alle slags religiøse møter, både offentlige og private. Deretter ble undertrykkelsen mer voldelig. Japanerne forsøkte å tvinge de lokale høvdingene til å samarbeide med dem, og de bestemte at tolaiene (folket på New Britain) skulle vende tilbake til sin tidligere praksis med polygami (flerkoneri). Dette var et hardt tilbakeslag etter nesten femti års misjonsarbeid. Peter var en sterk motstander av dette og var ikke redd for offentlig å gi uttrykk for sin uenighet med broren Josef, som benyttet anledningen til å skille seg fra hustruen og skaffe seg en ny.

Peter ble arrestert i april eller mai 1945. Ifølge rapportene var avhørene som ble ledet av den japanske embetsmannen Meshida, både en farse og et uttrykk for den grusomste vold. Han ble dømt til to måneders fengsel. Senere sa Peter om sin fengsling: «Jeg er her på grunn av dem som brøt sine ekteskapsløfter og på grunn av dem som ikke ønsker at Guds rike skal vokse». Peter ble satt i konsentrasjonsleiren Vunaiara, som var blitt etablert i en hule. Mange anklager ble rettet mot ham, inkludert religiøse møter, utilbørlig innblanding i de japanske planene om flerkoneri og fortsettelse av kateketisk virksomhet. Han ble holdt i leiren også etter at de to månedene var sonet.

Både høvdingen av Navunaram, som var metodist, og høvding Anton Tata av Rakunai prøvde forgjeves å få japanerne til å løslate Peter. En medfange sa: «Han fikk ofte besøk i fengselet av sin gamle mor og av sin hustru, som brakte ham mat hver dag. Ved et av deres siste besøk sa To Rot til moren: 'Politiet har fortalt meg at den japanske legen vil komme for gi meg noe medisin. Jeg frykter at det er et knep. For jeg er ikke syk i det hele tatt og kan ikke tenke på hva dette betyr'».

Til tross for japanernes forsiktighetsregler var det mulig for fangen Arap To Binabak å se inn i det klart opplyste rommet hvor Peter ble kalt etter at legen var kommet. Legen gav ham en injeksjon, deretter noe å drikke, og til slutt dyttet han bomull inn i ørene og nesen hans. Så fikk legen og to politimenn ham til å legge seg ned. Peter fikk kramper, og det så ut som om han forsøkte å kaste opp. Men «legen» dekket til munnen hans og holdt den igjen. Krampetrekningene fortsatte en stund mens legen holdt ham nede. Peter mistet bevisstheten, og etter en lang stund trakk han sitt siste åndedrett. Det samme øyenvitnet spredte nyheten om Peters død til sine medfanger. Flere fanger benyttet japanernes fravær om natten til å se hans livløse kropp, og dermed kunne de stadfeste hans grusomme død. Den inntraff en fredag i juli 1945, sannsynligvis den 17.

Men lørdag morgen fikk de se en fullstendig annen scene. Peters legeme var nå omhyggelig lagt til rette på gulvet i sovesalen. Japanerne ble tilkalt over høyttaler og lot som om de ble meget forbauset over at Peter var død. Senere hevdet de kynisk overfor høvding Anton Tata, en gammel venn av familien, at Peter døde av en sekundær infeksjon. I mellomtiden varslet de familien og overlot liket til dem for begravelse. Den fant sted i det stille på kirkegården Tavulabung i Rakunai, helt uten religiøse ritualer. Men en stor mengde overvar begravelsen, til tross for det japanske politiets nærvær, og folket betraktet umiddelbart Peter som en martyr. Dette var ikke bare en reaksjon i øyeblikket, men en voksende visshet. På tolaienes språk kuanua kalles Peter To Rot en martir ure ra Lotu («martyr for troen»).

Den 2. april 1993 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente hans martyrium og som ga ham tittelen Venerabilis, «Ærverdig». I forbindelse med saligkåringssaken ble hans legeme gravd opp og hviler nå i et skrin i hans minnekirke i Rakunai. Peter ble saligkåret den 17. januar 1995 av pave Johannes Paul II på et stadion i Port Moresby under hans besøk i Papua Ny-Guinea. Martyrens 49-årige datter var til stede. Peters minnedag er 7. juli, men den sannsynlige dødsdagen 17. juli nevnes også.

av Webmaster publisert 02.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:52