Den hellige Pacificus av San Severino (1653-1721)

Minnedag: 24. september

Den hellige Pacificus av San Severino (1653-1721)

Den hellige Pacificus (it: Pacifico) ble født som Karl Antonius Divini (it: Carlo Antonio) den 1. mars 1653 i San Severino ved Ancona i provinsen Marche i Italia. Han var den yngste av tretten søsken, og foreldrene Antonio M. Divini og Mariangela Bruni døde da han var rundt fem år gammel. Han ble oppdratt av morens bror Luzizio Bruni, prior ved katedralen i San Severino. Onkelen var en god og kultivert mann, men han var alt for streng og intolerant til å ta seg av et lite barn, og hvis vi skal tro Pacificus' biografi, reagerte onkelen dårlig på den plutselige og uønskede byrden. Det er sagt at unge Karl bar sin onkels anfall av grovhet og irritabilitet med tålmodighet, til tross for at han ble brukt som tjener i huset.

Karl var knapt 17 år gammel da han søkte om å bli opptatt i fransiskanernes observantgren (Ordo Fratrum Minorum Observantiae – OFMObs). Han ble akseptert og ble den 28. desember 1670 ikledd drakten i klosteret i Forano og tok ordensnavnet Pacificus (it: Pacifico). I henhold til fransiskansk skikk fikk han hjembyen som «etternavn». Han var en ekstremt intelligent student, og den 4. juni 1678 ble han presteviet, 25 år gammel. I de neste seks årene underviste han de yngre brødrene i Montalboddosso og Fossombrone i filosofi.

Men Pacificus ønsket seg et mer aktivt liv. Han tryglet sine overordnede om å la ham kombinere dette arbeidet med å reise omkring og gjøre misjonsarbeid i landsbyene i regionen. Han prekte, besøkte de syke, hørte skriftemål, misjonerte og underviste de unge, og hans virksomhet bar mye frukt. Bildet vi har av ham er av en høy, mager mann med blek hud, ørnenese, lys stemme og en beskjeden og vennlig fremtoning. Hans suksess skyltes delvis hans direkte og enkle forkynnelse og delvis hans evne til å lese samvittigheten til dem som kom til ham for å bekjenne sine synder. Han hadde en forunderlig evne til å minne dem om synder de bevisst eller ubevisst hadde unngått å skrifte.

Men hans apostolat ble kort. I 1684 sviktet hans helse, og i 1688 hadde sykdommen gjort ham både blind og døv, bare 35 år gammel. Deretter ble han rammet av åpne sår på leggene som gjorde ham nesten til krøpling, og det ble så å si umulig for ham å gå. Derfor måtte han oppgi sitt aktive levesett. Resten livet var fullt av intens lidelse, men han tilbrakte det i bønn, bot og med almisser, og ble velsignet av Gud med overnaturlige evner. Til tross for sin kronisk dårlige helse flyttet han mellom klostrene i San Severino og Forano, og han hadde ansvarsfulle stillinger begge steder. Mellom 1692 og 1693 var han guardian (superior) i klosteret Maria della Grazie i San Severino.

I september 1705 ble den blinde, døve og forkrøplede munken for siste gang overført til fransiskanerklosteret i hjembyen San Severino, og der tilbrakte han resten av livet. Her ble hans uførhet og sykdommer gradvis verre, og i sine siste år fant han det vanskelig å feire messe og høre skriftemål. Som om ikke han led nok, fastet han og praktiserte han andre botsøvelser i den grad at hans overordnede måtte gripe inn, og når han deltok i messen, var han ofte i ekstase. Ved flere anledninger viste han at han hadde profetiens nådegave.

Den 11. juni 1721 fortalte Pacificus biskopen av San Severino, Alessandro Calvi, som kom for å besøke ham, at biskopen ville dø om kort tid, og at han selv kom til å følge etter like etterpå. Biskopen døde etter mindre enn to uker, og Pacificus selv døde den 24. september 1721 i San Severino. Enorme menneskemengder møtte opp til hans begravelse på klosterets kirkegård, og det ble snart meldt om mirakler ved hans grav. Hans grav ble åpnet i 1725 og hans legeme ble funnet intakt, selv om han hadde blitt gravlagt uten kiste. Hans jordiske rester ble nå lagt i en trekiste og plassert nær Maria-alteret i klosterkirken.

I 1752 hadde hans saligkåringssak startet med kardinal Henrik av York som ponente og Msgr (senere kardinal) Erskine som promotor fidei («djevelens advokat»). I 1756 ble hans grav åpnet igjen, og da hadde legemet gått i forråtnelse på vanlig måte på grunn av den store fuktigheten i graven. Han ble saligkåret den 13. august 1786 (dokumentet (Breve) var datert den 4. august) av pave Pius VI (1775-99) og helligkåret den 26. mai 1839 av pave Gregor XIV (1831-46). I 1787 ble hans relikvier dekket av en voksfigur, lagt i en glasskiste og flyttet til et kapell som var bygd til Pacificus' ære. Hans minnedag er 24. september og hans navn står i Martyrologium Romanum.

av Webmaster publisert 24.12.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:52