Den salige Peter av St. Maria ( -1627)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Peter av St. Maria [av Guds hellige Mor] var japaner og kateket i dominikanerordenen (Ordo Praedicatorum - OP). Han ble arrestert av de japanske myndighetene og brent levende i Omura den 29. juli 1627 sammen med den salige dominikanerpateren Ludvig Bertrán og sin kateketkollega, den salige Mancius av Det hellige Kors OP.

Peter ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 149 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Peters minnedag er dødsdagen 29. juli.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:52