Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Den hellige Peter Thomas (1305-1366)

Minnedag: 3. januar

Den hellige Peter Thomas ble født i 1305 i Périgord i Frankrike. Han trådte inn i Karmel da han var 21 år. I 1345 ble han valgt av ordenen til å være dens generalprokurator ved pavehoffet i Avignon. Etter å ha blitt utnevnt til biskop av Patti og Lipari i 1354 ble han betrodd flere viktige oppdrag for å fremme fred og enhet med Østkirkene. Han ble forflyttet til Corone i Peloponnes i 1359 og utnevnt til pavelig legat for Øst-Europa. I 1363 ble han utnevnt til erkebiskop av Kreta og i 1364 til patriark i Konstantinopel. Han var kjent som en apostel for kirkens enhet. Han fikk i praksis overkommandoen over en militærekspedisjon mot Alexandria i 1365. Her ble han såret, og døde tre måneder senere i Famagusta på Kypros i 1366.