Den hellige Peter Tùy (1773-1833)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Peter Tùy (egentlig Peter (Phêrô) Tùy ) ble født i 1773 i Bang Son i Hà Dông i Vietnam. Han ble presteviet og av den grunn ble han som 70-åring halshogd under keiser Minh Mang den 11. oktober 1833 i Quan Ban.

Han ble saligkåret på begynnelsen av århundret og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Peter kan også minnes på dødsdagen 11. oktober.

av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:52