Den hellige Pudens av Roma (100-t)

Minnedag: 19. mai

De hellige Aristarkos, Trofimos og Pudens

Den hellige Pudens (Pudentius) skal i følge ikke helt sikre overleveringer ha grunnlagt en titularkirke i Roma, titulus Pudentis, det vil si «kirken grunnlagt av Pudens», som bevitnes av aktene fra pave Symmachus' synode i 499. Denne ecclesia Pudentiana (i dag Santa Pudenziana) i Roma skal ha vært Pudens' palass og anses som den eldste i hele verden. Det er mest sannsynlig at dette navnet ved en feiltagelse ble antatt å være knyttet til en helgen ved navn Pudentiana, mens navnet i virkeligheten bare pekte mot den opprinnelige eierens navn – på samme måte som med kirken Santa Cecilia. I de første kristne tider var kirken kjent som «Hyrdens kirke», fordi apostelen Peter hadde bodd der og feiret messen der.

Legenden forteller at Pudens var en romersk senator i det første århundret. Han skal ha vært sønn av senator Quintus Cornelius Pudens og hans hustru, den hellige Priscilla, som var blant apostelen Peters første konvertitter i Roma. 1500-talleshistorikeren William Camden identifiserer ham som Aulus Pudens i sitt verk Britannia (1586). Han var far til de hellige døtrene Pudentiana og Praxedis og deres hellige brødre Novatus og Timotheus. Alle fire søsknene skal ha fått kristendomsundervisning av de hellige apostelfyrstene Peter og Paulus. Men selv om Pudens' eksistens er dokumentert, er historien om hans døtre bare utledet fra eksistensen av to gamle kirker i Roma, Santa Prassède og Santa Pudenziana.

Pudens' og Claudias bryllup

Peter bodde lenge i huset til Pudens og viet det til den første kristne kirke i Roma. Pudens ble døpt av Paulus og led martyrdøden under keiser Nero (54-68). En annen versjon sier at hele familien under keiser Claudius (41-54) ble fordrevet fra Roma til Korint, og det er uklart om Pudens vendte tilbake.

Meningene er delte om det dreier seg om den Pudens som nevnes av Paulus i hans brev til Timotheos: «Gjør hva du kan for å komme før vinteren. Eubulus, Pudens, Linus, Klaudia og alle brødrene hilser deg» (2.Tim 4,21). En senere tradisjon gjør denne hellige Claudia til Pudens' hustru.

Pudens' minnedag er 19. mai sammen med datteren Pudentiana i henhold til det dominikanske martyrologiet. Hans fest nevnes i den hellige pave Gregor I den Stores (590-604) sakramentarium. Han minnes i Østkirken den 14. april sammen med de hellige Aristarkos og Trofimos. Han står som nr. 64 på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon.

av Webmaster publisert 16.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:52