De hellige Pasikrates og Valentin av Durostorum og ledsagere (d. ~304)

Minnedag: 25. mai

nullDe hellige Pasikrates (Pasicrates, Polycrates) og Valentin (Valentio, Valentino) var to romerske soldater under guvernør Absolanus i Durostorum i Moesia Inferior, som i dag er Silistra i Bulgaria på grensen til Romania. Da en forfølgelse mot kristne begynte, bekjente Pasikrates og Valentin åpent sin tro på Kristus. Ved rettssaken spyttet Pasikrates på en statue av Apollo og nektet å ofre til avguden.

Pasikrates’ bror Papinian (Papianus) gråt og bønnfalt ham og sa at han bare kunne late som om han ofret til avgudene. Martyren la da sin hånd på offeret i ilden og sa: «Kroppen er dødelig og brenner i ilden, mens sjelen er udødelig og skades ikke av mishandlingen». Valentin viste også sin villighet til å dø for Kristus. Da de førte martyrene til henrettelsen, fulgte Pasikrates’ mor dem og formante sin sønn om ikke å frykte døden for Kristus.

Pasikrates og Valentin ble torturert og led martyrdøden sammen med to navnløse ledsagere en 25. mai rundt 304 i kristenforfølgelsene under keiser Diokletian (284-305). Andre kilder sier at de døde i 288, altså i begynnelsen av Diokletians regjeringstid. Pasikrates var 22 år gammel og Valentin var tretti.

To dager senere ble også den hellige Julius av Durostorum (Veteranen) halshogd samme sted. På vei til henrettelsen ble Julius hilst av en mann ved navn Hesykhios (Isychius, Hesychius; it: Esichio), en annen kristen soldat som var i fengsel. Han sa: «Ta den kronen som Vår Herre har lovt å gi til dem som tror på ham, og kom meg i hu, for jeg vil også følge deg. Gi mine varmeste hilsener til Guds tjener, vår bror Valentin, som allerede har gått forut for oss til Herren ved sin lojale bekjennelse av troen». Julius svarte med å omfavne ham og gi ham noen oppmuntrende ord: «Kjære bror, skynd deg og kom til oss. De som du hilser, har allerede hørt deg». Hesykhios ble selv henrettet noen dager senere.

Pasikrates’ og Valentins minnedag er dødsdagen 25. mai. De ble tidligere feiret sammen med Julian, men de nevnes bare i greske synaksarier (sammendrag), og Julius står nå alene i det nye Martyrologium Romanum (2001), den offisielle, men ufullstendige listen over hellige som er anerkjent av Den katolske kirke. Deres minnedag i øst er 24. april.

I legenden om de hellige Nikander og Marcian av Venafro (av Durostorum), som også skal ha lidd martyrdøden sommeren 304 i Durostorum, nevnes en Papinian (Papianus) som bror av den hellige Pasikrates. Papinian hadde falt fra sin tro på grunn av frykt, og da han kom til sin bror og prøvde å overtale ham til å fornekte Kristus og dermed berge livet, svarte Pasikrates: «Bort med deg, du er ingen bror av meg».

Kuppelbilde.jpgPå et kuppelmaleri fra 1700-tallet på Athosfjellet avbildes de hellige som står i den gresk-ortodokse kalenderen fra 1. til 13. april (se bildet). Vi starter med paret over hodet på duen som symboliserer Den Hellige Ånd. Merk at «til høyre for» = mot klokken.

Til høyre den hellige Maria av Egypt (400-t), minnedag 1. april (øst) og 2. april (vest), og til venstre hennes åndelige veileder Zosimus (400-t), minnedag 4. april. Til høyre for Maria står den hellige Titus Undergjøreren (800-t), minnedag 2. april. Til høyre for Titus står Niketas Bekjenneren (d. 824), minnedag 3. april. På den 4. april skulle egentlig Zosimus stå, men han er allerede vist sammen med Maria av Egypt. Til høyre for Niketas: martyren Theodulus og Agathapodus (t.v. og t.h.) (d. 303), minnedag 5. april. Til høyre for disse to: Eutykios av Konstantinopel (d. 582), minnedag 6. april.

Til høre for Eutykios (under duens føtter): Kalliopios av Pompeiopolis (d. 303), minnedag 7. april. Til høyre for Kalliopios: Herodion av Patras (d. 1. årh), minnedag 8. april; til høyre for Herodion: Eupsychius av Caesarea (d. 362), minnedag 9 april. Til høyre for Eupsychius: Terentius av Kartago (d. 250), minnedag 10. april; til høyre for Terentius: Antipas av Pergamon (d. 90), minnedag 11. april. Til høyre for Antipas (til venstre for Maria og Zosimas): Basilios av Parium (d. 750), minnedag 12. april.

I nedre venstre hjørne under Maria og Zosimus: Maximus av Ozovia og to brødre (d. 303), minnedag 13. april. I det andre hjørnet: nederst til høyre: (sannsynligvis) martyrdøden til Simeon Barsabae av Selevkia-Ktesifon (d. 341), minnedag 17. april. I hjørnet overfor over diagonalen: til venstre Elisabeth undergjøreren (d. 540), minnedag 24. april; og til høyre Pasikrates av Durostorum og Valentin (d. 228), minnedag 24. april. Bildet i det fjerde hjørnet er ukjent. Videre under Titus Undergjøreren: den korsfestede Maura av Antinoë (d. 298), minnedag 3. mai.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, zeno.org, heiligen-3s.nl, serbianorthodoxchurch.net, oca.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 18. juli 2008

av Webmaster publisert 18.07.2008, sist endret 16.01.2020 - 13:14