Den hellige Richard Gwyn (~1537 - 1584)

Minnedag: 25. oktober

En av Førti martyrer fra England og Wales

Den hellige Richard Gwyn ble født ca 1537 i Llanidloes i Powys (Montgomeryshire) i Wales. Han fikk sin utdannelse hovedsakelig ved St. John's College i Cambridge. Deretter vendte han hjem og ble lærer i Overton i Flintshire (nå Clwyd). Han giftet seg og fikk etter hvert seks barn, men bare tre av dem overlevde. Som recusant, det vil si en som nektet å gå til anglikansk gudstjeneste, ble han truet med fengsling av biskopen av Chester hvis han ikke gikk i sin lokale kirke. En tid ga han etter, men senere holdt han seg borte på nytt. Han flyttet til Overstock og åpnet en ny skole.

En dag ble han gjenkjent i Wrexham og ble arrestert, men klarte snart å unnslippe. Året etter, i 1580, ba Geheimerådet biskopene om å være mer årvåkne mot alle recusanter, spesielt lærerne. Bare en måned senere ble Gwyn arrestert igjen og sperret inne i Ruthin Castle. Da han nektet å bøye seg, ble han lagt i jern. En gang ble han med makt tatt med til en kirke i Wrexham, men der skranglet han så høyt med sine lenker at ingen kunne høre predikanten. Han ble løslatt, bøtelagt for å være recusant, og deretter bøtelagt igjen. Da han ikke lenger kunne betale, ble han fengslet igjen. Under sine fire år i fengsel skrev han mange religiøse dikt på walisisk som fortsatt er bevart.

På sitt åttende rettsmøte i Wrexham ble han anklaget for forræderi for å ha forsonet en mann med Den katolske kirke, bevisene var både falske og kjøpt, og for å hevde pavens overhøyhet. Han ble til slutt dømt til døden for å nekte å anerkjenne dronningen som overhode for Kirken. På skafottet anerkjente han Elisabeth som lovlig dronning av England, benektet alt forræderi, men nektet fortsatt å anerkjenne henne som overhode for Church of England. Han ble da henrettet ved å bli hengt, buksprettet og partert, «hanged, drawn and quartered» den 15. oktober 1584. Han var protomartyr for de walisiske recusantene.

Han ble saligkåret av pave Pius XI i 1929 og kanonisert av pave Paul VI som en av de Førti martyrer fra England og Wales den 25. oktober 1970. De har felles minnedag den 25. oktober.

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:52