Den salige Ricerius av Muccia ( -1236)

Minnedag: 7. februar

Den salige Ricerius (Richerius, Riccerio, Riccieri, Rizzerio, Rizziero, Rinieri) ble født i siste halvdel av 1100-tallet i Muccia ved elva Chienti, nær Camerino i provinsen Marche i Italia. Byen består av bare noen få hus, men på grunn av sine olivenavlinger var bøndene der svært rike. Ricerius kom fra en rik familie som hadde råd til å sende ham til det berømte universitetet i Bologna.

I 1222 holdt den hellige Frans av Assisi en svært berømt preken i Bologna, datoen angis vanligvis til 15. februar. En stor folkemengde samlet seg, og to aristokratiske studenter, Ricerius og hans studiekamerat, den salige Peregrinus av Falerone, ble så grepet at de umiddelbart trådte frem og tilbød seg å bli minstebrødre eller fransiskanere (Ordo Fratrum Minorum – OFM). Dette fortelles det om i kapittel 27 i Fioretti di San Francesco eller «den hellige Frans' små blomster», hvor Ricerius av en eller annen grunn kalles Rinieri.

Det sies at Frans profeterte at Ricerius ville «tjene sine brødre», og han ble presteviet og ble en av Frans' nærmeste medhjelpere. Han ble etter hvert provinsial for fransiskanerne i Marche. Han levde et strengt botsliv, men han var lenge plaget av en dyp desperasjon og en frykt for å ha mistet Guds barmhjertighet og dermed også Frans' kjærlighet. I sin fortvilelse reiste han til Assisi for å åpne sitt hjerte for Frans, men der fikk han beskjed om at ordensgrunnleggeren lå på dødsleiet.

Men Frans sendte to brødre ham i møte med budskapet om at hans kjærlighet til Ricerius var like stor som før. Dermed forsvant depresjonen, siden han var overbevist om at hvis Frans elsket ham, ville også Gud gjøre det. Frans skal også først ha betrodd Ricerius sine intensjoner når det gjaldt den absolutte fattigdommen som han foreskrev for sin orden. Ricerius var til stede ved Frans' dødsleie og fikk den helliges siste velsignelse.

Han døde den 7. februar 1236 (noen kilder skriver at han døde den 26. mars), tydeligvis i ung alder, selv om utnevnelsen til provinsial tyder på en viss alder og erfaring i ordenen.. Han ble saligkåret den 14. desember 1838 ved at hans kult ble stadfestet av pave Gregor XVI (1831-46). Hans minnedag er dødsdagen 7. februar. I fransiskanerordenen minnes han den 28. mars, og 31. mars nevnes også som minnedag.

av Webmaster publisert 13.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:52