Den hellige Ronan av Isle of Man

Minnedag: 7. februar

Skytshelgen for sognet Marown

Den hellige Ronan (Morónóg) skal ha vært den tredje biskopen av Isle of Man. Navnet Rónán er avledet av rón = sel og bæres av mange hellige i irsk tradisjon, inkludert ni i listen over homonyme helgener. Lingvisten John Joseph Kneen (1873-1938) sier i The Place-Names of the Isle of Man with their Origin and History at navnet Marown, den byen han er skytshelgen for, refererer til Ronan, for prefikset «Ma» (eller «Mo») er den irske hedrende «min» (som i «min herre»). Marown kalles også Kirk Marown eller Keeill Marooney. Ronan var kjent lokalt som Marooney eller Marown.

The Manx Traditionary Ballad plasserer ham som øyas tredje biskop etter Mac Cuill i vers 19 og 20 og sier at han ble gravlagt i Keeill Ma Rooney, det vil si Kirk Marown. Dermed er det mulig at Ronan er en lokal «helgen» som senere ble slått sammen med sin mer berømte navnebror.

19) Maughold died, and he is laid / In his own church at Maughold Head; / And the next bishop that came / To the best of my knowledge, was Lonnan.

20) Connaghan then came next, / And then Marown the third; / There all three lieth in Marown, / And there for ever lieth unmolested.

Hans patronatsfest med marked ble feiret den 7. februar. Dette har ført til forslag om han var identisk med den hellige biskop Ronan av Lismore i Skottland, som ble minnet den 9. februar. Det har også blitt foreslått at biskopen kan ha vært identisk med den hellige Ronan av Kingarth (Ceann Garadh) i Skottland som døde i 737.

Kilder: Ó Riain, isle-of-man.com, derkeiler.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 10. juli 2015

av Per Einar Odden publisert 10.07.2015, sist endret 28.12.2015 - 12:04