Den hellige Ronan av Iona (600-t)

Minnedag: 18. august

Den hellige Ronan (ir: Rónán) levde på 600-tallet og var munk på øya Iona i De indre Hebridene på vestkysten av Skottland. Øya het opprinnelig Hy, men fikk senere navnet Iona etter klosterets første abbed Kolumba (columba = due på latin; hebr: iona). Navnet Rónán er avledet av rón = sel og bæres av mange hellige i irsk tradisjon, inkludert ni i listen over homonyme helgener.

 

Noen identifiserer ham som den irske munken som den hellige Beda den ærverdige forteller om, som forsvarte den romerske beregningsmåten for påsken i en heftig diskusjon i 660 med den hellige Finan av Lindisfarne (d. 661). Beda skriver:

 

Rundt denne tiden oppsto det en stor og stadig tilbakevendende kontrovers om dateringen av påsken, hvor de som hadde sin opplæring fra Kent og Gallia, hevdet at den irske dateringen var i strid med den i Universalkirken. Den mest nidkjære forkjemperen for den sanne påsken var en ire ved navn Ronan, som var blitt opplært i Kirkens autentiske praksis i Gallia og Italia. Han diskuterte mot Finan og overbeviste mange, eller i det minste overtalte dem til å foreta mer omhyggelige undersøkelser i sannheten. Men han mislyktes fullstendig i å bevege Finan, en oppfarende mann som bare ble mer gjenstridig og åpent fiendtlig til sannheten av irettesettelser. (Beda 3,25)

 

Dette spørsmålet ble avgjort på synoden i Whitby (egentlig Streaneshalch, «lyset fra fyrtårnet») (Synodus Pharensis) i 663/64, som støttet Ronans syn. Andre kilder skriver at det var den hellige skotske biskopen Ronan av Kilmaronen som var den irske munken som kranglet med Finan om beregningsmåten for påsken. Noen kilder sier at diskusjonen mellom Ronan og Finan skjedde på selve synoden i Whitby, men Finan døde flere år før synoden.

 

Ronans minnedag er 18. august. Han er en av tolv irske helgener ved navn Ronan som minnes i martyrologiet fra Donegal.

Kilder: CE, CSO, CatholicSaints.Info, saintronans.co.uk - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 10. juli 2015

av Per Einar Odden publisert 10.07.2015, sist endret 28.12.2015 - 12:04