Den hellige Ronan av North Rona (600-t)

Minnedag: 2. februar

nullDen hellige Ronan var en skotsk eremitt på 600-tallet. Navnet Rónán er avledet av rón = sel og bæres av mange hellige i irsk tradisjon, inkludert ni i listen over homonyme helgener. En hardnakket tradisjon hevder at han slo seg ned på øya North Rona, hvor et vakkert kapell fra den tiden er bevart, en unik relikvie fra den tidlige kristendommen i Skottland på linje med Gallarus Oratorium i grevskapet Kerry i det sørlige Irland.

Legenden forteller at Ronan ble plaget av kvinnenes onde tunger i landsbyen Eoroby (nå Eoropie; gæl: Eoropaidh) i Ness, den nordligste delen av øya Lewis i De ytre Hebridene. Han fikk i en drøm beskjed om å unnslippe fra dem sjøveien. En hval tok ham med til North Rona, hvor han bekjempet ulike diabolske angrep på sin person og sitt kapell. En senere versjon av legenden forteller at hans søster Brenhilda, som var forvist til en nærliggende øy på grunn av en eller annen synd, døde av lengsel etter sin bror.

En kirke i Eoroby er viet til ham, og det samme er kapellet på North Rona. Hans minnedag er 2. februar, men 7. februar nevnes også. A.W. Moore knytter ham til den skotske abbeden Ronan av Kingarth (Cinngrad) i Bute, som døde i 737 og minnes på mange steder i Hebridene.

Rona er en skotsk øy i Nord-Atlanteren. Den kalles ofte North Rona for å skjelne den fra South Rona, en annen liten øy i øygruppen De indre Hebridene. Den har et areal på 109 hektar og ligger 71 kilometer nord-nordøst for en nordlige spissen av øya Lewis og atten kilometer øst for Sula Sgeir. Den er mer isolert enn St Kilda og er den den mest fjerntliggende øya i Storbritannia som noen gang har vært bebodd på en langvarig basis. Den er også den næreste nabo til Færøyene.

Kilder: Farmer, en.wikipedia.org, isle-of-man.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 10. juli 2015

av Per Einar Odden publisert 10.07.2015, sist endret 28.12.2015 - 12:04