De salige Rita Dolores Pujalte Sánchez og Fransiska Aldea Araujo (1881/1853-1936)

Minnedag: 20. juli

De salige Rita Dolores Pujalte Sánchez og Fransiska Aldea Araujo (1881/1853-1936)

Den salige Rita Dolores (av Den smertefulle Mor) ble født som Rita Josefa Pujalte Sánchez den 18. februar 1853 i Aspe i Alicante i Spania. Hennes foreldre Antonio Pujalte og Luisa Sánchez ga henne og hennes fire søsken en dypt kristen oppdragelse. Som ung jente var hun et mønster på fromhet og apostolisk aktivitet. Hun var kateket og tilhørte både Marias døtre, fransiskanernes tredjeorden og St. Vincent de Paul-selskapet.

Som 35-åring trådte hun i 1888 inn i kongregasjonen «Barmhjertige søstre av Jesu Hellige Hjerte» (Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús – HCCJ), som var grunnlagt av den ærverdige Isabel de Larrañaga (1836-1899). Hun avla sine første løfter i 1890. Rita ble høyt aktet i kommuniteten, og før grunnleggersken døde i 1899, anbefalte hun at Rita ble valgt til kongregasjonens generalsuperior. I 1900 ble hun da også valgt til kongregasjonens høyeste embete. Det hadde hun til 1928, da hun trakk seg tilbake til et liv i bønn ved kollegiet Santa Susanna i Madrid, 75 år gammel.

Den salige Fransiska av Jesu hellige Hjerte (sp: Francisca del Sagrado Corazón de Jesús) ble født som Fransiska Aldea Araujo den 17. desember 1881 i Somolinos i Guadalajara i Spania. Hun ble tidlig foreldreløs, og hun ble da opptatt som kostskoleelev på kollegiet Santa Susanna i Madrid, som tilhørte kongregasjonen «Barmhjertige søstre av Jesu Hellige Hjerte». I en alder av 18 år trådte hun i 1900 inn i kongregasjonens novisiat, og i 1903 avla hun sine første løfter. Hun ble satt til å undervise, og denne oppgaven utførte hun med stor hengivenhet til 1916, da hun ble valgt til assistent for ordenens generalsekretær. Senere ble hun selv generalsekretær.

Borgerkrigen i Spania brøt ut den 18. juli 1936 med Francos militærkupp. For bakgrunn, se Martyrer fra Den spanske borgerkrigen. Dermed startet også en voldsom forfølgelse av prester og ordensfolk. Men søstrene i kommuniteten ved kollegiet Santa Susanna i Madrid ville ikke forlate de foreldreløse barna som var overlatt i deres varetekt, så de bestemte seg for å bli ved sin post. Den 20. juli angrep de revolusjonære kollegiet. Søstrene hadde samlet seg i bønn i kapellet, hvor soldatene styrtet inn.

Priorinnen ba soldatene om å la to av dem få gå: Moder Rita Dolores, som da var syk og blind og 83 år gammel, og Moder Fransiska, som også var syk. De to søstrene fikk gå, og de tok tilflukt i en leilighet. Men to timer senere dukket soldatene opp der også og dro med seg de to søstrene ned trappene, satte dem inn i en bil og kjørte til en av Madrids forsteder, nær byen Canillejas. Der ble de beordret ut av bilen og skutt. Det var den 20. juli 1936.

Legene som obduserte likene dagen etter, var overrasket over å kunne slå fast at likene ikke var stive og avga en velluktende duft. Da de to søstrenes legemer i 1940 ble gravd opp flyttet til kirkegården Almudena i Madrid, var de fremdeles myke og hadde beholdt levende menneskers hudfarge. I 1954 ble legemene, fremdeles like hele, brakt til Villaverde nær Madrid og lagt i et kapell ved et kollegium som instituttet drev der. Dekretet fra Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet som anerkjente deres martyrium, ble undertegnet den 7. juli 1997 av pave Johannes Paul II (1978-2005). De fikk dermed tittelen Venerabilis, «Ærverdige».

De to ble saligkåret den 10. mai 1998 sammen med åtte andre ordenssøstre som led martyrdøden under Den spanske borgerkrig, den salige Maria Gabriela de Hinojosa Naveros og hennes seks ledsagere fra visitasjonsordenen og den salige uskodde karmelittsøsteren Maria Sagrario Moragas Cantarero OCD. Rita Dolores' og Fransiskas minnedag er dødsdagen 20. juli.

av Webmaster publisert 28.06.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:52