Den hellige Ralph Sherwin (1550-1581)

Minnedag: 25. oktober

En av Førti martyrer fra England og Wales

Den hellige Ralph Sherwin ble født i 1550 i Roddesly i Derbyshire i England. Han fikk sin utdannelse i Exeter College i Oxford, hvor han oppnådde stipend. Ettersom han ble betraktet som «en skarp filosof og fremragende i gresk og hebraisk» nøt han beskyttelse av jarlen av Leicester.

Han ble opptatt i Den katolske kirke i 1574 og ble opptatt på Det engelske Kollegiet i Douai i Flandern, hvor han ble viet til sekularprest (seminarprest) i 1577. Deretter dro han til det engelske Kollegiet i Roma, som da var dypt splittet, og sammen med noen andre ba han pave Gregor XIII om å sette kollegiet under ledelse av jesuittene, og dette ble til slutt også gjort.

I 1580 dro han gladelig tilbake til England sammen med den hellige Edmund Campion og Robert Persons, men hans apostolat varte vare noen få måneder. Han ble fengslet i Nicholas Roscarrocks hus i London, lagt i lenker i Marshalsea, strukket to ganger i Tower og sultet i flere dager for å få ham til å røpe navnene på dem han hadde gjenforsonet med Kirken. Han er også sagt å ha blitt tilbudt et bispesete i Church of England hvis han bøyde seg.

Han ble stilt for retten i Westminster Hall sammen med Edmund Campion, anklaget for et fiktivt komplott, og led samme skjebne i Tyburn den 1. desember 1581 ved å bli hengt, buksprettet og partert, «hanged, drawn and quartered». Ved rettssaken sa han: «Den egentlige grunnen til at vi står her er religion, ikke forræderi». Et posthumt portrett er bevart i Det engelske Kollegiet i Roma («The Venerabile»), som han var protomartyr for.

Han ble kanonisert av pave Paul VI som en av de Førti martyrer fra England og Wales den 25. oktober 1970. De har felles minnedag den 25. oktober. I bispedømmet Nottingham, hvor hans fødested Roddesly ligger, feires han på dødsdagen 1. desember.

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:52