Den hellige Sakkeus av Caesarea (1. årh)

Minnedag: 23. august

Den hellige Sakkeus av Caesarea (1. årh)

Den hellige Sakkeus var overtoller og skattoppkrever (publicanus) i Jeriko og en rik mann. Skattoppkrevere var hatet fordi de noen ganger bedro folk ved å samle inn mer enn de skulle. De ga deler av pengene til myndighetene og beholdt resten selv. Mange steder i Bibelen er skattoppkrevere nevnt sammen med syndere, hedninger og umoralske mennesker. Imidlertid så Jesus på mange av dem som villige til å lære og klare til å gjøre bot.

Sakkeus var en slik mann. Han ønsket å se Jesus, men var svært kortvokst. Derfor klatret han opp i et morbærfikentre som sto ved siden av veien der Jesus kom til å gå. Da Jesus kom til treet, så han opp på Sakkeus og ba ham om straks å komme ned. Han ønsket å gå til Sakkeus' hus. Folk begynte å kritisere ham fordi han ville gå inn hos en synder. Men Sakkeus sa til Jesus at han ville gi halvparten av det han eide til de fattige, og hvis han hadde bedratt noen, ville han gi vedkommende fire ganger så mye tilbake.

Sakkeus hadde den glede å høre Herren si: «I dag er frelse kommet til dette hus. For også han er en Abrahams sønn, og Menneskesønnen er kommet for å oppsøke det som var fortapt, og frelse det» (Luk 19,9-10).

Etter Kristi himmelfart forteller en tradisjon at Sakkeus fulgte den hellige apostelen Peter, som konsekrerte ham til biskop av Caesarea i Palestina, hvor han forkynte evangeliet. Salomon av Bosra forteller i sin bok «Boken om Bien» (kap 48) at Sakkeus ble drept i Hauran. Sakkeus har aldri vært regnet blant Jesu 70 (72) disipler, men i Østkirken står han på en liste over andre tidlige «apostler».

En fransk tradisjon gjør den hellige Veronika til Sakkeus' hustru og hevder at hun reiste sammen med ham først til Roma og så til Quiercy i Gallia. Der ble Sakkeus eneboer og tok navnet Amadour (dette området kalles nå Rocamadour). I Er-riha (Jeriko) er det et stort, ærverdig firkantet tårn som går under det tradisjonelle navnet «Sakkeus' hus».

Sakkeus' navn står i Martyrologium Romanum den 23. august, mens kopterne og de andre Østkirkene feirer hans fest den 20. april.

av Webmaster publisert 18.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:52