Den hellige Serafinus av Montegranaro (1540-1604)

Minnedag: 17. oktober

Den hellige Serafinus av Montegranaro (1540-1604)

Den hellige Serafinus (Seraphinus, Seraphin; it: Serafino) ble født som Felix de Nicola eller da Rapagnano (it: Felice) i 1540 i Montegranaro ved Ascoli Piceno i provinsen Marche (det gamle Picenum) i Italia. Hans foreldre var fromme, men svært fattige, og han tilbrakte sine tidlige år som gjeter. Det ga ham mye tid til bønn og andre fromme øvelser. Foreldrene døde mens han var svært ung, og han ble da oppdratt av sin eldste bror, som påla gutten hardt arbeid og behandlet ham temmelig grusomt.

Mens han arbeidet som tjener i et nærliggende hus, hørte han datteren i familien lese høyt fra helgenbiografier og andre åndelige bøker, og dette ga ham den ideen at han kanskje hadde et religiøst kall. Han ble oppmuntret av denne datteren, som ga ham det råd å prøve hos kapusinerne (Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum – OFMCap). I 1158 ble han som 18-åring opptatt som legbror i ordenens hus i Ascoli Piceno. Han tok ordensnavnet Serafinus, og i henhold til fransiskansk skikk fikk han hjemstedet Montegranaro som «etternavn».

Han ble møtt av mange vanskeligheter og måtte flytte rundt fra kloster til kloster i Marche. Uansett hvor flittig han utførte de pliktene som ble pålagt ham, syntes han ikke å være i stand til å tilfredsstille sine overordnede og de andre brødrene, og han ble ikke spart for verken irettesettelser eller straff, og de prøvde å bli kvitt ham ved første anledning. For sin del aksepterte han det som skjedde med ydmykhet og påla seg flere botsøvelser i tillegg til de ytre prøvelsene.

Hans åndelige liv utviklet seg til store høyder. Han tilbrakte tre timer hver natt foran Det hellige sakrament, og vendte ikke tilbake til sengen etter matutin som de andre brødrene. Til slutt fikk han bli værende i klosteret i Ascoli Piceno, hvor han ble resten av livet, og han kalles da også Serafinus av Ascoli Piceno.

Her ble han portner. Hans plikter brakte ham i kontakt med de fattige, og han utviklet sitt eget apostolat for dem. Han ga dem grønnsaker fra klosterets hage og åndelige råd og han helbredet de syke ved å gjøre korsets tegn over dem. Hans tilnærming var en blanding av stor enkelhet og moden vurdering som var ytterst effektiv i å lede mennesker til Gud. Han hadde gaven å kunne lese sjeler, var dyktig til å bilegge stridigheter og kunne forutsi fremtiden, og han ble rådspurt av både verdslige og kirkelige ledere i viktige spørsmål. Da det gikk rykter om at han skulle flytte igjen, skrev de lokale myndighetene til hans overordnede for å hindre at han reiste.

På et tidspunkt hadde han ønsket å reise for å arbeide som misjonær blant hedningene som den hellige Frans av Assisi hadde gjort, men hans overordnede nektet ham tillatelse. Han levde sitt religiøse liv nesten fullstendig i en legbrors upåaktede tilværelse, og likevel klarte han å bli en budbringer for fred og god vilje. Han fikk ry for å ha gjort mange mirakler ved siden av å ha helbredet syke, som å ha gått over en flomstor elv tørrskodd og uskadet, og han skal ha fått de grønnsakene som han hadde gitt til de fattige, til å vokse opp igjen over natten.

Etter et i det store og hele udramatisk liv døde han i Ascoli Piceno den 12. oktober 1604. Han ble saligkåret i 1610 av pave Paul V (1605-21) og helligkåret den 16. juli 1767 av pave Klemens XIII (1758-69). Hans minnedag er 17. oktober, den var tidligere 12. oktober. Hans navn står i Martyrologium Romanum. Hans relikvier hviler i kapusinerkirken Santa Maria in Solestà, som har blitt restaurert en rekke ganger til hans ære.

av Webmaster publisert 23.12.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:52