Den salige Stefan Bandelli (1369-1450)

Minnedag: 12. juni

Den salige Stefan Bandelli (1369-1450)
Skytshelgen for Saluzzo

Den salige Stefan Bandelli (it: Stefano) ble født i 1369 i Castelnuovo Scrivia i bispedømmet Piacenza i regionen Emilia-Romagna i Nord-Italia. Han kom fra en adelig familie, men lite er kjent om hans tidlige år, bortsett fra at han som svært ung søkte om opptak i dominikanerordenen (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP) og mottok drakten i Piacenza. Han tok en grad i kirkerett og en magistergrad i teologi, og han underviste ved universitetet i Pavia. Han var en flittig student og hadde et strålende intellekt. Han hadde en doktorgrad i kirkerett og var professor ved universitetet i Pavia fra 1427 til 1432.

Tradisjonen hevder at han var «en annen St. Paulus», og at hans prekener var svært effektive i å bringe mange kristne til et mer glødende liv og mange syndere tilbake i folden. Han var en av de mest suksessfulle predikantene i Nord-Italia i første halvdel av 1400-tallet. Hans prekener trakk store folkemengder, og han var kjent som skriftefar og åndelig veileder. Bortsett fra dette hører vi bare om de tradisjonelle forsikringene: at han var en bønnens og botens mann, hadde fattigdommens sinnelag, var nestekjærlig og et mønster på en ordensmann.

Han døde den 11. juni 1450 i Saluzzo nær Torino, 81 år gammel. Han ble gravlagt i dominikanerkirken der. Mange mirakler skjedde ved hans grav, og innbyggerne i Saluzzo påkalte ham i 1487 da byen ble angrepet av en naboby og ble beleiret. Deres redning ble tilskrevet hans forbønn, og det ble hevdet at han viste seg sammen med Jomfru Maria på himmelen over dem mens de kjempet. I takknemlighet ble en årlig fest ble holdt der til hans ære i mange år. Hans relikvier æres fortsatt i en praktfull grav i kirken Giovanni Battista i Saluzzo.

Han ble saligkåret den 21. februar 1856 ved at hans kult ble stadfestet av den salige pave Pius IX (1846-78). Hans minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 30.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:52