Den hellige Stefan Theodor (Étienne-Théodore) Cuénot (1802-1861)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Stefan Theodor (Étienne-Théodore) Cuénot ble født i 1802 i Beaulieu i Besançon i Frankrike. Han sluttet seg til Missions Etrangères de Paris (Societas Parisiensis Missionum ad Exteras Gentes - MEP) og ble sendt til Annam i Vietnam i 1829. Under forfølgelsen som startet i 1833 ble han bedt av sine overordnede om å ta med noen av de innfødte prestestudentene og søke tilflukt i Siam (det moderne Thailand). Til tross for de demoraliserende tilbakeslagene som hele tiden møtte ham, viste han slikt mot og slike evner at han i 1835 ble utnevnt til koadjutor for biskopen av Singapore og bispeviet der.

Han vendte tilbake til Annam som apostolisk vikar av Cochinkina. Hans arbeid ble hemmet av at forfølgelsene fortsatt herjet og at han måtte være i skjul. Men han ga de demoraliserte innfødte prestene og kateketene nytt mot, og mange ble omvendt. Han klarte også å reorganisere de spredte kristne kommunitetene, og i løpet av 15 år grunnla han tre vikariater i Cochinkina som hvert ble betjent av ca 20 prester. Da han ankom som apostolisk vikar, var det neppe mer enn 12 prester i hele landet, de fleste av dem gamle og skrøpelige.

I 1861 brøt det ut en ny og særlig hard forfølgelse i provinsen Bình Dinh, hvor de kristne inntil da hadde fått være relativt i ro. Biskopen ble gjemt i en celle i en dobbel vegg av en sympatiserende hedning, men etter to dager måtte han komme ut etter vann. Han ble da straks fengslet som en av de første i denne forfølgelsen. Han ble kastet i et lavt, trangt bur og fraktet til hovedfengslet i området. Her ble han gitt en viss grad av frihet, men han døde i fengslet i Bình Dinh etter få dager, den 14. november 1861, sannsynligvis av dysenteri, men forgiftning er også antydet. Det var like før kunngjøringen om hans henrettelse kom frem.

Stefan ble saligkåret av den hellige pave Pius X den 2. mai 1909 og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Stefan kan også minnes på dødsdagen 14. november (tidligere minnedag 8. februar).

av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:52