De hellige Serapeum-martyrene ( -390)

Minnedag: 17. mars

De hellige Serapeum-martyrene var en gruppe kristne som ble massakrert i Alexandria i 390 under styret til keiser Theodosius den store (379-95), av den hedenske pøbelen da de nektet å ofre i tempelet for guden Serapis. Vi kjenner ikke martyrenes navn eller antall. Deres minnedag er 17. mars og deres navn står i Martyrologium Romanum.

Etter massakren fikk keiser Theodosius ødelagt templet for Serapis og fikk i stedet bygd en kristen kirke på stedet.

I den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum nevnes seks anonyme martyrgrupper som ble drept for Kristi skyld i Alexandria i Egypt. De såkalte Serapeum-martyrene er en av dem. De andre er en gruppe som ble drept i 257, en gruppe martyrer for i pesten i 260, en gruppe som led martyrdøden i 342, en gruppe som ble drept i 356 og en gruppe som ble drept i 372.

av Webmaster publisert 08.08.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:52