Den hellige Serenus gartneren (d. ~307)

Minnedag: 23. februar

Den hellige Serenus (Sirenus, Synerus, Sinerius, Senerus, Sergius, Senetus, Sirenatus; fr: Cerneuf) ble født en gang på 200-tallet i Hellas. Han var kristen og forlot alt han eide og flyttet til Sirmium i provinsen Pannonia (i dag Sremska Mitrovica i Vojvodina i Serbia). Der kjøpte han en hage utenfor byen, hvor han levde et liv i askese og bønn som eneboer, samtidig som han levde av produktene fra hagen, og derfor ble han kalt «gartneren».

Det brøt imidlertid ut en forfølgelse av de kristne, noe som tvang ham til å søke dekning i noen måneder, men så vendte han tilbake til sin hage, hvor ingen visste at han var kristen. Han var en vakker ung mann og arbeidet hardt, og han ble høyt aktet av alle som kom i kontakt med ham.

Men en gang traff han på et uvanlig tidspunkt en kvinne med to jenter i hagen. Han spurte hva hun gjorde der, og hun svarte at hun hadde sett hagen og ville spasere i den. Hun var hustru til en offiser i keiser Maximians garde, og Serenus sa til henne at ingen kvinne av hennes stand burde vise seg ute i den farlige siestatimen, og at hun ved å gjøre det, brakte unødig vanære over seg selv og sin mann. Det var nemlig vanlig for romerne å hvile ved middagstid, slik skikken fortsatt er i Italia. Dette avvisende svaret gjorde henne oppbrakt, og hun forlot hagen fast bestemt på å ta hevn.

Hun skrev til sin mann, som tjente i keiser Maximians livgarde, og beklaget seg over den angivelige voldsbruken som Serenus hadde utsatt henne for. Hennes mann gikk til keiseren og ba om oppretting av sin tapte ære. Han sa: «Herre, mens våre liv er viet Deres majestets tjeneste, er våre hustruer skilt fra oss og prisgitt en forførers overmodige uforskammethet». Keiseren ga provinsens guvernør i oppdrag å skaffe den fornærmede ektemannen oppreisning. Ektemannen reiste selv til Sirmium og leverte inn klage på Serenus.

Guvernøren kalte inn Serenus til seg og spurte etter navn og stand. Han svarte: «Serenus, gartner». Guvernøren spurte: «Hvorfor har du brukt vold mot hustruen til en slik mann?» Serenus svarte: «Ennå har jeg aldri forgrepet meg på en kvinne, men ettersom fruen kom til min hage på et upassende tidspunkt for å spasere, avbrøt jeg henne og sa at det for en person av hennes kjønn og stand ikke passet seg å gå ut på denne tiden». Etter denne talen trakk anklageren seg tilbake uten å forlange videre straff for Serenus, som han nå regnet som uskyldig.

Serenus ble derfor frikjent og ville ha blitt løslatt hvis ikke guvernøren hadde fått mistanke om at enhver som var så samvittighetsfull i slike saker, måtte være kristen, noe som er et godt vitnesbyrd om de kristnes rene vandel på den tiden. Da Serenus ble spurt om sin tro, svarte han uten å nøle at han var en kristen. Guvernøren spurte: «Hvorfor har du gjemt deg og latt være å ofre til gudene?» Serenus svarte: «Det behaget Herren å la meg vente til dette tidspunktet. Til nå har jeg bare vært en ubrukelig stein som ble kastet til side, men nå vil min Herre anvise meg en plass i hans byggverk. Derfor er jeg beredt til å lide for hans navn, slik at han gir meg en plass i sitt rike sammen med sine helgener».

Etter denne talen avsa den rasende guvernøren straks dødsdom over ham. Hans ønske om å lide for Kristus ble innvilget ved at han straks ble ført til retterstedet og halshogd. Det skal ifølge bollandistene ha skjedd den 23. februar 302, neppe allerede i 287, men ifølge Ruinart ble han halshogd i 307. Det er imidlertid ikke sikkert i hvor stor grad denne historien er ekte, selv om den godt kan være autentisk. Noen av hans relikvier hevdes å være i Clermont og i Billom i Auvergne i Frankrike, hvor han æres som den hellige Cerneuf. Relikvier skal ha blitt overført dit av biskop Juvenal.

Hans minnedag er 23. februar i Vestkirken (Martyrologium Romanum) og 25. februar i Østkirken. I Billom æres han den 10. mai. Andre minnedager som nevnes, er 21. og 22. februar. På grunn av en forveksling mellom stedsnavnene Sirmium og Firmium blir han også æret i dagens Fermo (Firmium) i regionen Marche i Midt-Italia som lokal martyr. En tradisjon med sentrum i Clermont-Ferrand hevder at den hellige Austremonius sendte Cerneuf for å evangelisere Thiers, også i Auvergne.

Kilder: Attwater/Cumming, Butler (II), Benedictines, Delaney, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, Heiligenlexikon, santiebeati.it, en.wikipedia.org, zeno.org, Butler 1866 - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 26. desember 2011

av Per Einar Odden publisert 26.12.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:05