Den hellige Seridos av Gaza (d. ~540)

Minnedag: 13. august

Den hellige Seridos (Seridus, Serid, Seridon) ble født en gang på 400-tallet. På keiser Justinian Is (483-565) tid på slutten av 400-tallet grunnla han et cenobittisk kloster i oasen Thawata i ørkenen nær byen Gaza i Palestina. Der hadde han en rekke fremtredende helgener i sin kommunitet, som de hellige Barsanufios av Gaza og Johannes Profeten (d. ca 563/ca 540), abba Dorotheos av Gaza (d. ca 580) og Dositheos av Gaza (d. ca 530). Barsanufios ble konsultert av mennesker fra alle samfunnslag, men han nektet å kommunisere med disse besøkende direkte og sto i kontakt med dem skriftlig gjennom Seridos, som fungerte som hans sekretær og skrev ned hans svar.

Seridos døde rundt år 540. Johannes Profeten forutsa og spådde mange ting, selv sin egen død en uke etter at abba Seridos døde. Abba Elian (Elianus), den unge hegumenen (abbeden) i dette klosteret, tryglet Johannes om å bli hos ham i enda to uker, slik at han kunne lære ham regelen og hvordan han skulle styre klosteret. Johannes oppfylte hans ønske og døde etter to uker.

Seridos' minnedag er 13. august.

av Webmaster publisert 22.04.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:52