Den hellige Serenus av Sketis

Minnedag: 23. februar

Den hellige Serenus var en eneboer i ørkenen i Sketis (Wadi Natrun) i Nedre Egypt. Han nevnes av den hellige Johannes Kassian i hans skrifter om ørkenfedrene. Han gis tittelen «hellig» av Canisius og andre, mens bollandistene har ham blant de utelatte (praetermissi). Spesielt minneverdig er det at han gjennom brunstig bønn klarte å bli befridd fra all ond brunst. Han så i en drøm hvordan en engel tok hans innvoller ut av kroppen, vasket dem og la dem tilbake. Lignende forteller legenden også om andre helgener. Serenus’ minnedag er 23. februar.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 26. desember 2011

av Per Einar Odden publisert 26.12.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:04