Den hellige Sigmund Gorazdowski (1845-1920)

Minnedag: 1. januar

Den hellige Sigmund Gorazdowski (1845-1920)

Den hellige Sigmund Gorazdowski [Horazdowski] (Zygmunt; lat: Sigismundus) ble født den 1. november 1845 i Sanok i Ukraina (i dag i Polen). Han tilhørte den romersk-katolske Kirken og kom fra en familie hvor prinsippene i den katolske religionen ble holdt høyt. Ved slutten av sitt andre år på jusstudiet i Lviv bestemte han seg for å begynne på det romersk-katolske seminaret i byen. Han fullførte sine studier der og ble presteviet den 21. juli 1871 i katedralen i Lviv.

De første seks årene utførte han prestetjeneste i Tartakow, Wojnilow, Bucaczowce, Grod Jagelonski og Zydaczow. Fra 1877 arbeidet han i rundt 40 år i sognet St. Nikolas. Helt fra barndommen hadde han lidd av en lungesykdom, men det forhindret ham ikke i å hjelpe andre. Han organiserte «Instituttet for fattige kristne» og «Arbeidernes hus», begge var steder for de fattige, sultne og hjemløse. Han grunnla en sovesal for fattige studenter ved den lokale lærerskolen, et folkekjøkken og et hospits for uhelbredelige syke og rekonvalesenter. Han grunnla også Jesusbarn-huset, som ga tilflukt til enslige mødre hvor de kunne bo med sine barn, og til forlatte barn. Han grunnla også den katolske skolen St. Josef for polske og tyske barn og skrev også katekismer og mange andre bøker for foreldre, lærere og ungdom.

Den 17. februar 1884 grunnla han kongregasjonen Barmhjertige søstre av St. Josef («Jozefitki»), slik at det kunne finnes en kommunitet av søstre for å assistere i alle hans sosiale institusjoner, og han bygde et kloster for dem. Kongregasjonen består fortsatt og arbeider i grunnleggerens ånd med undervisning og sykepleie i åtte land: Polen, Frankrike, Tyskland, Italia, Brasil, Kongo og Kamerun.

Sigmund Gorazdowski døde den 1. januar 1920 i Lviv.

Den 20. desember 1999 ble hans «heroiske dyder» anerkjent og han fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 24. april 2001 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hans forbønn. Han ble saligkåret den 26. juni 2001 sammen med den salige Josef Bilczewski av pave Johannes Paul II under hans besøk i Ukraina. Dagen etter ble gruppen den salige Nikolas Carneckyj og hans 24 ledsagere saligkåret sammen med to andre gresk-katolske ukrainere og en rutensk biskop.

Den 20. desember 2004 undertegnet pave Johannes Paul II dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et nytt mirakel på hans forbønn, noe som åpnet veien for hans helligkåring. Han ble helligkåret i Roma den 23. oktober 2005 av pave Benedikt XVI sammen med Josef Bilczewski og tre andre i denne pavens første helligkåringsseremoni. Sigmunds minnedag er dødsdagen 1. januar.

av Webmaster publisert 22.10.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:52