Den salige Stefan Grelewski (1899-1941)

Minnedag: 9. mai

Den salige Stefan Grelewski ble født i 1899 og var en eldre bror av den salige Kazimierz Grelewski. De ble begge sekularprester i bispedømmet Radom. Stefan var også aktiv i katolsk ungdomsarbeid og annet legmannsarbeid. Han ble arrestert sammen med broren og kjørt til konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, som hadde en spesiell avdeling for fengslede katolske geistlige, hvor han døde etter fem måneder den 9. mai 1941 som et resultat av tortur og sult. Han ble forberedt på døden av sin bror, p Kasimir.

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 42 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 9. mai, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:52