Den hellige Simon Hòa (1778-1840)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Simon Hòa (egentlig Simon Hòa Dac Phan) ble født i 1778 i Mai Vinh i Thùa Thiên i Vietnam. Han var lege og borgermester i sin landsby. Han ble tilknyttet Missions Etrangères de Paris, og derfor ble han arrestert. Etter den frykteligste tortur ble han halshogd den 12. desember 1840 i An Hòa.

Han ble saligkåret den 27. mai 1900 av pave Leo XIII og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Simon kan også minnes på dødsdagen 12. desember.

av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:52