Den hellige Salvator av Orta (1520-1567)

Minnedag: 18. mars

Den hellige Salvator Grionesos (sp: Salvador) ble født i desember 1520 i Santa Coloma de Farnés i bispedømmet Girona (sp: Gerona) i Catalonia i Spania. Hans foreldre var fattige og arbeidet begge nattskift på det lokale sykehuset og mottok de syke fattige. Deres sønn var kjent blant skolekameratene ganske enkelt som «Hospital Salvator». Han ble foreldreløs mens han var barn og flyttet til Barcelona, hvor han ble skomakerlærling. Han tjente også som gjeter og som tjener for benediktinerne i helligdommen i Montserrat.

Den 3. mai 1541 trådte han som tyveåring inn som legbror i fransiskanerordenens observant-gren (Ordo Fratrum Minorum Observantiae – OFMObs) i deres kloster Santa María i Barcelona. Om dagen arbeidet han i kjøkkenet, hvor hans ydmykhet og fromhet vitnet om en dyp lengsel etter et liv i nærhet av Gud, mens han om natten søkte denne nærheten i bønn.

Etter sin løfteavleggelse ble han sendt til klosteret Santa María de Jesús i Tortosa, hvor han først var kokk, deretter portner og almissetigger. De helbredelsene han utførte mens han var ute og tigget, gjorde ham snart kjent for hele befolkningen i byen. Så store folkemengder beleiret hver dag klosteret og tryglet om hans forbønner for deres plager, at hans overordnede sendte ham under falskt navn til en avsidesliggende kommunitet i fjellene, ikke langt fra byen Orta (Horta) ved Tortosa i Catalonia.

Der tilbrakte Salvator de fleste av sine 27 år som ordensbror, men ikke i den glemsel som var planlagt for ham. Folkemengder som på en eller annen måte var informert om hans nærvær, strømmet til klosteret og forlangte å få treffe den ydmyke broderen. På sin vanlige måte påla han dem å gå til skrifte og kommunion og gjorde korsets tegn over dem, og de ble helbredet. Over 2.000 pilegrimer ankom hver uke.

Igjen klaget brødrene over den forstyrrelse disse menneskemengdene førte med seg, og igjen ble broder Salvator sendt bort, denne gangen til Reus, hvor nøyaktig det samme skjedde. Folkemengdene ankom med åpenbar sikker visshet om Salvators nærvær i Reus. Til slutt vendte han tilbake til sitt første kloster i Barcelona, hvor miraklene fortsatte. En venn der advarte ham en gang mot faren for forfengelighet. Salvador svarte: «Jeg er ikke annet enn en sekk med halm, hvis verdi forblir den samme enten den er på loftet, i kjelleren eller i stallen!»

Uansett hvor berømt han ble, uansett hvor mange mennesker, både kongelige og alminnelige mennesker, som kom for å treffe ham fra Spania, Portugal, Frankrike, forble broder Salvador den samme. Han gikk alltid barføtt, pisket seg hver dag og holdt lange og strenge faster. Han var spesielt hengiven til Vår Frue og den hellige Paulus, som det ble sagt at viste seg for ham ved flere anledninger, spesielt på hans dødsleie. I 1560 ønsket kong Filip II at han flyttet til Madrid for å bo i kongepalasset og be for den kongelige familie. Også den hellige Frans Borgia, som da fortsatt var hertug av Candia, tilbød ham gjestfrihet noen dager i sitt palass.

I 1565 sendte hans overordnede ham til klosteret Santa Maria di Gesù i Cagliari på Sardinia. Der var han høyt æret av folket da han ble alvorlig syk og døde den 18. mars 1567, 47 år gammel. I hans begravelse deltok enorme menneskemengder. Han ble saligkåret den 5. februar 1606 av pave Paul V (1605-21), og saligkåringen ble ratifisert den 29. januar 1711 av pave Klemens XI (1700-21). Han ble helligkåret den 17. april 1938 av pave Pius XI (1922-39). Hans minnedag er dødsdagen 18. mars. Hans navn står i Martyrologium Romanum.

av Webmaster publisert 04.01.2006, sist endret 18.06.2019 - 15:35