Den hellige Sicharia av Orléans (d ~500?)

Minnedag: 2. februar

Den hellige Sicharia (Sicaria, Siccaria, Sigeria, Sigaria, Sygaria, Signaria; fr: Sicaire) var en fransk nonne i Orléans på 400-tallet (?), men hennes historie har ikke overlevd. Bollandistene tviler på ektheten i alle disse navnene og mener at navnet må leses som Siagria eller Syagria. Det kan hende at hun døde rundt år 500, som det heter hos Guérin. Hennes minnedag er 2. februar.

Hennes navn står i helgenkalendere fra tidlig middelalder, men uten noen nærmere forklaring. Hvis det i hele tatt har eksistert en biografi om henne, er den gått tapt i tidens løp. Det eneste spesielle som blir fortalt om henne, lyder: «På denne dagen i Orléans, minnet om den hellige Sicharia, en jomfru vigslet til Gud, som utmerket seg ved sin ydmykhet, sin uskyld og sitt hellige liv». Ettersom hennes navn også finnes i det benediktinske martyrologiet (hos Lechner), kan hun ha tilhørt denne ordenen.

Kilder: CatholicSaints.Info, zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 23. august 2017

av Per Einar Odden publisert 23.08.2017, sist endret 23.08.2017 - 20:24