Den salige Stanislas Kubski (1876-1940)

Minnedag: 18. mai

Den salige Stanislas Kubski (sp: Stanislaw) ble født i 1876 og var sekularprest i erkebispedømmet Gniezno. Han var sogneprest av sognet Den hellige Jomfru Maria i Inowroclaw. På alle de sjelesørgerske forpostene fremhevet han seg i usedvanlig iver og følsomhet for de fattigste og arbeidsløse.

Han ble arrestert den 2. september 1939 og plassert i pukkverket i Buchenwald, og derfra ble han senere kjørt til konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, som hadde en spesiell avdeling for fengslede katolske geistlige. Den 18. mai 1942 ble han kjørt ut derfra med en såkalt «uføretransport» og døde i gasskammeret. «Han holdt tålmodig ut alle lidelser, og i bønnene lette han etter trøst og håp; han styrket andre med et godt ord» (p. Dezydery Wroblewski).

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 17 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 18. mai, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:54