Den hellige Simon av Lipnicza (~1440-1482)

Minnedag: 18. juli

Den hellige Simon av Lipnicza (~1440-1482)

Den hellige Simon (pl: Szymon) ble født rundt 1440 (en gang mellom 1435 og 1440) i Lipnicza Murowana ved Bochnia i erkebispedømmet Kraków i Malopolskie i det sørlige Polen. Han kalles på polsk Szymon z Lipnicy. Han var sønn av Grzegorz og Anna, relativt rike borgere. Som ung mann viste han tegn på uvanlig fromhet, spesielt overfor Jomfru Maria. Han studerte fra 1454 på kunstfakultetet ved universitetet i Kraków.

I Kraków kom han under innflytelse av den hellige Johannes av Capestrano, som den 8. september 1453 hadde etablert landets første kloster for fransiskanske observanter (Ordo Fratrum Minorum Observantiae – OFMObs). Det skjedde under et opphold i Kraków fra juli 1453 til mai 1454 og klosteret fikk navn etter den nylig helligkårede Bernardin av Siena. Brødrene i klosteret ble derfor kalt bernardinere på folkemunne. Etter å ha hørt en preken av Johannes, ønsket Simon å bli fransiskaner, men han ble overtalt til å fullføre studiene først.

Etter å ha tatt bachelor-graden i 1457, ba han sammen med ti medstudenter om å bli opptatt som fransiskaner ved klosteret i Stradom. Som novisemester hadde han Kristoffer av Varese (Cristoforo Varesio), Johannes av Capestranos ledsager i det apostoliske arbeidet. Simon studerte trolig teologi i klosteret St. Bernardin av Siena i Kraków og ble presteviet en gang rundt 1460 (før 1465). Hans dyktighet og fromhet førte til at han ble forfremmet i ordenen. Fra 1465 var han guardian (superior) for huset i Tarnów og medlem av provinsialkapitlet i Kraków. Han hadde blitt utnevnt til offisiell predikant i Wawel-katedralen to år tidligere, den første fransiskaneren som avløste dominikanerne på denne posten.

Simon preker

Etter perioden som guardian etablerte han seg i Stradom (Kraków). Der viet han seg utelukkende til forkynnelse, og det var som stor predikant han ble berømt i Polen, spesielt for sin klare utlegning av skriften. Mange omvendelser ble tilskrevet hans dyktige takling av vanskelige temaer. I likhet med Bernardin av Siena og Johannes av Capestrano spredte han andakten for Jesu hellige navn. På grunn av hans hengivenhet i å forkynne evangeliet gir de gamle kildene ham tittelen predicator ferventissimus.

På grunn av sin store hengivenhet for Bernardin av Siena dro Simon sammen med noen polske medbrødre til L'Aquila i Italia for å delta ved den høytidelige translasjonen den 17. mai 1472 av Bernardins relikvier til den nye kirken bygd til hans ære. I 1478 ble han utnevnt til definitor i ordenen i Kraków og reiste i den egenskap til et generalkapittel i Pavia i Italia. Derfra reiste han til Roma for å oppfylle sitt høyeste ønske om å besøke apostelgravene der, og derfra dro han til Det hellige Land (1478-79), hvor han åpenbart håpet på en martyrdød for tyrkernes hånd. Men han kom tilbake til Kraków, hvor han var i 1482, da et fryktelig utbrudd av pest rammet byen mellom juli 1482 og den 6. januar 1483. Simon og de andre fransiskanerne var involvert i å pleie ofrene, og han fikk selv sykdommen. Da han lå på dødsleiet, ba han om å bli gravlagt under inngangen til kirken slik at de som kom inn i den, måtte tråkke på hans jordiske rester.

Han døde på sykdommens sjette dag, den 18. juli 1482 i Kraków, uten frykt og med sine øyne festet på krusifikset. Han ble gravlagt i krypten under høyalteret i kirken St. Bernardin. Etter tillatelse fra pave Innocent VIII ble hans relikvier skrinlagt (elevatio) i 1488. I årene 1483-1520 førte man protokoll over alle mirakler som skjedde ved hans relikvier. Det ble gjort forsøk på å sette i gang en saligkåringsprosess i 1514 og igjen i 1609. Han ble saligkåret den 24. februar 1685 ved at hans kult «fra uminnelige tider» (ab immemorabili) ble stadfestet av den salige pave Innocent XI (1676-89). Han gikk inn i historien av serafisk hellighet under tittelen Salutis omnium sitibundus. Rituskongregasjonen tillot i 1689 officium og messe i Polen, og pave Klemens XII tillot i 1730 hans kult i hele fransiskanerordenen. På slutten av 1700-tallet ble det arbeidet for å igangsette en helligkåringsprosess, og saken ble tatt opp igjen i 1948 av Guds tjener pave Pius XII (1939-58). Hans minnedag er dødsdagen 18. juli – tidligere pleide han å bli feiret den 30. juli. I kunsten fremstilles han som fransiskaner som gir mat til en fattig mann.

Den 19. september 2000 ble informasjonsprosessen på bispedømmenivå avsluttet av den daværende erkebiskopen av Kraków, kardinal Macharski, og sakens papirer ble oversendt Roma. Den 20. desember 2005 undertegnet pave Benedikt XVI dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente hans «heroiske dyder», og den 16. desember 2006 undertegnet paven dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hans forbønn. Dette miraklet var en mirakuløs helbredelse som skjedde i Kraków i 1943 på Simons forbønn. Han ble helligkåret av pave Benedikt den 3. juni 2007 i Vatikanet sammen med tre andre.

av Webmaster publisert 02.06.2007, sist endret 28.11.2015 - 02:54