Den hellige Sylvester av Obnorsk (d. 1379)

Minnedag: 25. april

Den hellige Sylvester av Obnorsk (d. 1379)

Den hellige Sylvester (ru: Silvestr; Сильвестр) ble født på 1300-tallet i Russland. Han trådte inn i Treenighetsklosteret (Troitsa Lavra, senere kalt Troitse-Sergijeva Lavra) på høyden Makovets i den nåværende byen Sergijev Posad, hvor han var disippel og novise under grunnleggeren, den hellige Sergius av Radonezj (ca 1314-92). Etter å ha fullført novisiatet fikk han tillatelse fra abbed Sergius til å leve alene i ødemarken.

I den dype skogen ved elven Obnora, som renner ut i elven Kostroma, satte han opp et kors på et øde og ubebodd sted rundt to mil fra den tidligere byen Ljubim i distriktet Jaroslavl og begynte å leve som asket der. Lenge var det ingen som visste om den hellige eremitten. Hans celle ble oppdaget av en bonde som hadde gått seg bort. Han fortalte den forstyrrete eremitten at folk hadde sett lysstråler og en skysøyle over hans bosetning. Munken felte tårer av sorg over at hans tilfluktssted hadde blitt oppdaget, mens pilegrimen tryglet ham om å fortelle om seg selv.

Sylvester sa at han hadde levd der i lang tid og at han spiste bark fra trærne og røtter. I begynnelsen ble han svak uten brød og falt om på bakken på grunn av sin svakhet. Da viste det seg en engel for ham i skikkelse av en vidunderlig mann som berørte hans hånd. Fra det øyeblikket opplevde Sylvester ingen nød. En annen gang kom bonden tilbake til eneboeren og brakte ham brød og mel til reserveforråd.

Dette ene møtet var nok til at beliggenheten av eremittens celle ble kjent for mange. Snart begynte bønder å komme til ham fra de omliggende bosetningene, og Sylvester lot dem få lov til å bygge celler nær hans egen. Da det på denne måten hadde samlet seg en rekke brødre rundt ham, dro Sylvester til Moskva og ba den hellige metropolitt Alexius (1354-78) om å velsigne byggingen av en kirke til ære for Kristi Oppstandelse. Hierarken ga ham et antimins, et alterklede med innsydd relikvie som er nødvendig for å feire Den hellige liturgi, og utnevnte ham til hegumen (abbed) for Oppstandelsesklosteret Voskresenskij ved elven Obnora nord i distriktet Jaroslavl. Sylvester ble kalt «av Obnorsk» eller Obnorskij.

Etter at kirken var bygd, økte antallet brødre raskt, og Sylvester trakk seg ofte tilbake for å be i ensomhet i et tett skogholt, hvor han ga ordre om at det ikke skulle felles et tre. I dette skogholtet gravde han tre brønner og en fjerde på siden av en høyde ved elven Obnora. På 1800-tallet var en av disse brønnene fortsatt kjent som et kultsted. Da eremitten kom tilbake fra sitt tilfluktssted, var det en rekke mennesker som ventet på ham ved klosteret, og alle ønsket å motta hans velsignelse og høre hans råd.

Sylvester fikk en dødelig sykdom, og brødrene, som var bekymret hver gang han trakk seg tilbake i ensomhet, var nå enda mer bekymret over hans forstående død. For å trøste dem sa han: «Ikke sørg over dette, mine elskede brødre, for alt er i henhold til Guds vilje. Hold Herrens bud og ikke vær redd for å lide ulykker i dette liv, slik at dere kan motta belønningen i himmelen. Hvis mitt liv har vært til Herrens behag, vil dette hellige stedet ikke forfalle etter min bortgang. Be til Herren Gud og hans rene mor at dere ikke må ledes ut i fristelse».

Sylvester døde den 25. april 1379 og ble gravlagt på høyre side i Oppstandelseskirken av tre. En opptegnelse av den helliges mirakler fra 1645 er bevart, og i den beskrives 23 mirakler. Den hellige helbredet tolv mennesker fra demonbesettelse og delirium og seks andre fra øyesykdommer. Et oppbyggelig mirakel skjedde i 1645. Hieromunken Job fra klosteret ga noen bønder ordre om å hogge ned det forbudte skogholtet for å skaffe brensel, og han ble slått med blindhet. Etter fire uker innrømmet han sin synd, angret og avla løfte om ikke å handle etter sin egen vilje, men å følge brødrenes råd. Han feiret en moleben (forbønnsgudstjeneste) i kirken, og etter at han var brakt til Sylvesters relikvar, fikk han synet tilbake. Etter det var det ingen som turde å hogge noen trær der. I dag er det imidlertid ingen gamle trær igjen der.

Ingen detaljert beretning om hans liv er bevart. Hans kloster ble senere kjent på grunn av de hellige Paulus av Obnorsk og Sergius av Murom. I likhet med andre nordlige klostre ble også Oppstandelsesklosteret ødelagt flere ganger. I 1538 falt det som offer for en tatarinvasjon og i 1612 for okkuperende polske styrker. I 1647 var klosteret blitt gjenoppbygd. I 1656, med velsignelse fra patriark Nikon, ble en trekirke viet til Guds Mors forbønn bygd for å erstatte trekapellet over Sylvesters grav. I 1764 ble klosteret stengt og katedralen ble sognekirke. I 1821 bestemte erkebiskop Filaret av Jaroslavl, senere metropolitt av Moskva, at trekirken skulle erstattes av en Oppstandelseskirke av stein, og denne kirken ble fullført i 1825. Sylvesters bevarte legeme ble lagt i et forsølvet bronseskrin i et av sidekapellene.

Sylvesters minnedag er dødsdagen 25. april. Feiringen av en synaxis (fellesfest) for de hellige fra Rostov og Jaroslavl i Russland den 23. mai ble etablert den 10. mars 1964 etter resolusjon fra patriark Aleksij I (1945-70) og den hellige synode i Den russisk-ortodokse kirke. Sylvester står på denne listen som en av undergjørerne fra Posjekhonje.

av Webmaster publisert 25.01.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:54