Den salige Sigmund Pisarski (1902-1943)

Minnedag: 30. januar

Den salige Sigmund Pisarski (pl: Zygmunt) ble født i 1902 og var sekularprest i erkebispedømmet Lublin. Han var sogneprest i sognet Gdeszyn, en ivrig og offervillig sjelesorger. Den 30. januar 1943 ble han arrestert av Hitlers militærpoliti etter et brutalt forhør om bispedømmets revisjon, og under reisen til fengselet ble han skutt i Gdeszyn fordi han ikke ville utpeke kommunistene, som tidligere hadde forfulgt ham smertelig, som hadde blitt skutt med en gang. Han døde med en rosenkrans i hånden.

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 30 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 30. januar, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:54