Den hellige Stefan Uroš IV Dušan av Serbia (~1308-1355)

Minnedag: 2. desember

Tsar Dušan, klosteret Lesnovo i republikken MakedoniaDen hellige Stefan Uroš IV Dušan (serb: Stefan Dušan; Стефан Душан), vanligvis kjent som Stefan Dušan og Dušan den mektige (serb: Dušan Silni; Душан Силни) ble født rundt 1308 i Serbia. Hans tilnavn Silni oversettes med «den mektige», men også «den store» eller «den sterke». Han var eldste sønn av kong Stefan Uroš III Dečanski av Serbia (1322-31) og hans hustru Theodora Smilets, datter av keiser Smilets av Bulgaria. Før Stefan Uroš III var blitt konge, kranglet han i 1314 med sin far, kong Stefan Uroš II Milutin, og det endte med at kongen sendte sønnen til Konstantinopel for å få ham blindet, imidlertid ble sønnen ble aldri fullstendig blindet. Da Uroš III ble sendt i eksil, fulgte hans hustru Theodora og sønnen Dušan med ham.

Etter 1317 skrev Uroš III til biskop Danilo av Hum og ba ham om å megle med hans far. Danilo skrev til erkebiskop Nikodemus av Serbia, som snakket med kong Milutin og overtalte ham til å kalle sønnen tilbake. I 1320 fikk Uroš III tillatelse til å returnere til Serbia, og han fikk som apanasje Budimlje (dagens Berane). Hans halvbror og tronarving Stefan Konstantin, hadde tittelen konge av Zeta. I Konstantinopel lærte Dušan gresk, fikk en forståelse av bysantinsk liv og kultur og ble kjent med Det bysantinske imperiet.

Kong Uroš II ble syk og døde den 29. oktober 1321, og Konstantin ble kronet til konge. Det brøt ut borgerkrig da Konstantin nektet å underkaste seg Uroš III, som svarte med å invadere Zeta. I slaget som fulgte, ble Konstantin drept. Etter seieren kronet erkebiskop Nikodemus den 6. januar 1322 Uroš III til konge og hans sønn Dušan til «ung konge» (Mladi Kralj). Som tronarving skulle Dušan styre i Zeta, som Konstantin og hans forgjengere hadde gjort. I mellomtiden mobiliserte Uroš IIIs fetter Stefan Vladislav II lokal støtte fra Rudnik, Stefan Dragutins tidligere apanasje. Vladislav kalte seg konge og ble støttet av ungarerne, konsoliderte kontroll over sine landområder og forberedte seg på slag med Uroš III. I likhet med situasjonen under deres fedre var Serbia delt av to uavhengige herskere. I 1322 og 1323 besøkte kjøpmenn fra Ragusa fritt begge landene.

I 1323 brøt det ut krig mellom fetterne. Om høsten holdt Vladislav fortsatt Rudnik, men ved utgangen av året ble det holdt av Uroš IIIs styrker, mens Vladislav synes å ha flyktet nordover. Vladislav ble beseiret i et slag sent i 1324 og flyktet til Ungarn, og etterlot den serbiske tronen til Uroš III som ubestridt «konge over alle serbiske og maritime land». Samtidige forfattere beskrev tronarvingen Dušan som usedvanlig høy og sterk for sin alder, «den høyeste mannen på sin tid», svært vakker og en av de sjeldne lederne som var fulle av dynamikk, rask intelligens og styrke. Han hadde «en kongelig holdning». Ifølge de samtidige avbildningene av ham hadde han mørkt hår og brune øyne, og i voksen alder anla han skjegg og lengre hår.

Han var mer en soldat enn en diplomat, og i sin ungdom kjempet han eksepsjonelt i to slag. I 1329 beseiret han den bosniske ban Stefan II Kotromanić, og i 1330 den bulgarske keiseren Mikael III Šišman (Михаил Шишман) i slaget ved Velbazhd. Kong Uroš III satte i august 1330 sin nevø Ivan Stefan, sønn av hans søster Anna Neda, på tronen i Bulgaria. Mikael III Šišman var far til Ivan Stefan og Anna Nedas eksmann, som hun hadde skilt seg fra.

Straks etter slaget ved Velbazhd hadde Uroš III mulighet til å angripe bysantinerne, men han valgte å ikke gjøre det. Dette skaffet ham fiendskap fra mange adelsmann som ønsket å ekspandere sørover. I januar eller februar 1331 kranglet Dušan med sin far, kanskje presset av adelen. Ifølge samtidige pro-Dušan-kilder fikk onde rådgivere vendt kong Uroš III mot sønnen, så han bestemte seg for å gripe Dušan og ekskludere ham fra sin arv. Uroš III sendte en hær inn i Zeta mot sin sønn, og hæren plyndret Skadar, men Dušan hadde krysset elven Bojana. Deretter fulgte en kort periode med anarki i deler av Serbia, før far og sønn sluttet fred i april 1331.

Tre måneder senere ga kong Uroš III sin sønn Dušan ordre om å møte ham. Dušan fryktet for sitt liv, og hans rådgivere overtalte ham til å gjøre motstand, så Dušan marsjerte fra Skadar til Nerodimlje, hvor han beleiret sin far. Uroš III flyktet, og Dušan overtok skattkammeret. Deretter forfulgte han sin far og nådde ham igjen i Petrič. Den 21. august 1331 overga Uroš III seg, og etter råd eller insistering fra Dušans rådgivere, ble kongen i festningen Zvečan og avsatt den 8. september 1331. Den 23-årige Dušan ble kronet til konge over alle serbiske og maritime land den 8. september 1331.

Den 11. november 1331 ble Stefan kvalt i Zvečan, rundt femti år gammel (noen kilder sier at han ble druknet, andre at han døde i 1336). Han ble gravlagt i Zvečan. Men Dušan, nå kong Stefan Uroš IV Dušan (1331-55; keiser fra 1346), ble nesten øyeblikkelig slått av en stor sorg over det han hadde gjort. Oppriktig og under tårer angret han dypt sitt svik, og på festen for de hellige apostlene Peter og Paulus året etter fikk han sin fars legeme overført fra Zvečan til klosteret Dečani, som han selv hadde bygd, hvor han ble plassert i en marmorgrav. Dušan fortsatte byggearbeidene på klosteret til ferdigstillelsen i 1335, men veggmaleriene var ikke fullført før i 1350.

Borgerkrigen hadde forhindret Serbia fra å hjelpe Ivan Stefan og Anna Neda i Bulgaria, som ble avsatt i mars 1331 og søkte tilflukt i fjellene. Ivan Alexander av Bulgaria fryktet for faren fra Serbia så snart situasjonen der hadde roet seg, så han søkte straks fred med Dušan. Ettersom Dušan ønsket å gå mot det rikere Bysants, sluttet de to fred og inngikk en allianse i desember 1331, som aksepterte Ivan Alexander som hersker. Alliansen ble beseglet med ekteskap mellom Dušan og Helena, søster av Ivan Alexander.

Freske av Dušan, hans hustru Helena og deres sønn StefanMed sin hustru, den hellige Helena av Bulgaria, hadde Dušan minst ett barn, sønnen som skulle etterfølge ham som tsar Stefan Uroš V (1355-71). Han hadde også en datter, Theodora, som i 1345 giftet seg med den osmanske sultanen Orhan I. Noen historikere mener at han hadde en datter til og hevder hun var Irene, hustru til Gregorios Preljub, den serbiske guvernøren av Thessaly (d. 1355/56), mor til Thomas II Preljubović, hersker av Epirus (1367-84). En teori sier at hun giftet seg med Radoslav Hlapen, guvernør av Voden og Veria og hersker av Kastoria, etter sin første manns død i 1360. Men denne teorien er ikke allment akseptert.

Det ble foretatt noen angrep inn i Makedonia sent i 1331, men det store angrepet på Bysants ble forsinket. Dušan måtte først slå ned opprør i Zeta i 1332. Dušans utakknemlighet mot sine tidligere medhjelpere (adelen i Zeta fikk muligens ikke sin lovede belønning og større innflytelse), og dette kan ha vært grunnen til opprøret som ble slått ned i 1332.

I de første årene i sin regjeringstid begynte Dušan å kjempe mot Det bysantinske imperiet i 1334, og krigføringen fortsatte med avbrudd av ulik lengde inntil hans død i 1355. To ganger ble han involvert i større konflikter med ungarerne, men disse sammenstøtene var for det meste defensive. Dušans hærer ble først slått av Karl I av Ungarns 80 000 menn store kongelige hærer i Sumadija i 1336. Men da ungarerne rykket videre frem i de bakkete områdene, satte Dušans kavaleri inn sitt angrep, noe søm sørget for serbisk seier og ungarerne ble utvist. Karl I av Ungarn ble såret av en pil, men overlevde. Som et resultat av slaget mistet ungarerne Mačva og Beograd. Etter dette fokuserte Dušan sin oppmerksomhet på de indre anliggendene i sitt land, og i 1349 skrev han den første serbiske lovboken.

Dušan var også suksessrik mot Ludvigs vasaller. Han beseiret hærene til den kroatiske ban og styrkene til de ungarske voivodene. Det rådet fred med bulgarerne, som til og med hjalp ham ved flere anledninger, og det ble sagt at han besøkte tsar Ivan Alexander i hans hovedstad. Dušan benyttet seg av borgerkrigen i det bysantinske imperiet mellom regent Anna av Savoia for den mindreårige keiser Johannes V Palaiologos og hans fars general Johannes Kantakouzenos. Dušan og Ivan Alexander tok hver sin side i konflikten, men de bevarte freden seg imellom og dro fordel av borgerkrigen til å sikre seg egne fordeler.

Dušans systematiske offensiv begynte i 1342, og det endte med at han erobret alle bysantinske territorier i vestre Balkan helt til Kavala, unntatt Peloponnes og Thessaloniki, som han ikke kunne erobre fordi hans flåte var for liten. Det har vært spekulasjoner om at Dušans endelige mål var ikke mindre enn å erobre Konstantinopel og erstatte det skrantende bysantinske imperiet med et forent ortodoks gresk-serbisk imperium under hans kontroll. I mai 1344 ble hans kommandør Preljub stanset ved Stefaniana i Makedonia av en tyrkisk styrke på 3 100 mann. Slaget ble vunnet av tyrkerne, men det var ikke nok til å forpurre den serbiske erobringen av Makedonia.

I 1343 la Dušan til «av romerne [=grekerne]» til sin selvutnevnte tittel «Konge av Serbia, Albania og kysten». I 1345 begynte han å kalle seg selv for tsar, som tilsvarer keiser, og dette er attestert i chartre til to klostre på Athos, et fra november og et fra januar 1346, og rundt julen 1345, på et konsil som møttes i Sérres, som var erobret den 25. september 1345, proklamerte han seg selv til «Tsar av serberne og romerne» («romerne» er det samme som «grekerne» i serbiske dokumenter). Dušan hadde da erobret Makedonia, Albania, Epirus og Thessalia (1334-48), slik at det oppsto en stor serbisk stat som strakte seg fra Donau til Korintbukten. Deretter nølte han ikke med å erklære seg som keiser, noe som også gjorde hustruen Helena til keiserinne.

Paja Jovanović (1859-1957): Kroningen av keiser DušanPå påskedag den 16. april 1346 kalte Dušan sammen en stor forsamling i Skopje, hvor deltakerne omfattet den serbiske erkebiskopen Joanikije II, erkebiskopen av Okhrid i Makedonia, Nikolaj I, den bulgarske patriarken Simeon og ulike religiøse ledere fra Athosfjellet. Forsamlingen og klerikerne ble enige om å opphøye det autokefale serbiske erkebispedømmet til status av patriarkat, og deretter ble dette stadfestet i en høytidelig seremoni. Erkebiskopen hadde fra da av tittelen patriark av Serbia, selv om et dokument kalte ham patriark av serbere og grekere, med sete i klosteret Peć. Den nye patriarken Joanikije II kronet deretter Dušan høytidelig som «Keiser og autokrat av serbere og romere» (gr: Bασιλεὺς καὶ αὐτoκράτωρ Σερβίας καὶ Pωμανίας). Dušan fikk sin sønn kronet til konge av serbere og grekere (konge var nå den nest høyeste tittelen), og ga ham nominelt herredømme over de serbiske landene, og selv om Dušan styrte hele staten, hadde sønnen et spesielt ansvar for de «romerske» (det vil si greske) landene.

Deretter fulgte en ytterligere økning av bysantiseringen av det serbiske hoffet, spesielt i hoffseremonier og titler. Som tsar kunne Dušan tildele titler som bare var mulig for en keiser. I årene som fulgte, ble Dušans halvbror Simeon Uroš og svoger Jovan Asen despoter. Jovan Oliver hadde allerede tittelen despot, gitt ham av keiser Andronikos III. Hans svoger Dejan Dragaš og Branko ble tildelt tittelen sebastokrator. De militære kommandantene (voivoder) Preljub og Vojihna fikk tittel av caesar. Dušan var den første serbiske monarken som skrev de fleste av sine brev på gresk, og han undertegnet også med det keiserlige røde blekket. Opphøyelsen av det serbiske patriarkatet resulterte i den samme ånd, bispedømmer ble metropolitanater, som for eksempel metropolitanatet Skopje.

Med opphøyelsen av det serbiske erkebispedømmet til patriarkat fulgte det betydelige endringer i Kirkens organisasjon. Patriarkatet overtok suvereniteten på Athosfjellet, et av de fremste åndelige sentrene. I november 1345 aksepterte munkene der keiserens suverene rolle, og Dušan garanterte autonomi og ga dem også en rekke økonomiske privilegier i tillegg til praktfulle gaver og donasjoner. Munkene i Hilandar, den serbiske kirkens vugge, grunnlagt av den hellige Sabas, hans forfader, ble de fremste i det kirkelige samfunnet. Serbia overtok også suvereniteten over de greske erkebispedømmene som var underlagt patriarkatet i Konstantinopel, mens erkebispedømmet Okhrid forble autokefalt. For disse handlingene ble Dušan ekskommunisert i 1350 av den økumeniske patriarken av Konstantinopel, enten Isidor I (1347-50) eller Kallistos I (1350-53).

Da bysantinerne sto overfor Dušans aggresjon, søkte de allierte i de osmanske tyrkerne, som de brakte inn i Europa for første gang. Den første konflikten mellom serberne og tyrkerne på Balkans jord, ved Stefaniana i 1344, endte med serbisk tap. I 1348 erobret Dušan Epirus, Akarnania og Thessalia. Han utnevnte Simeon Uroš til despot av Epirus og Thessalia, og han satte Vojihna som caesar av Drama.

Familietreet til dynastiet Nemanjić, freske i klosteret Visoki DečaniDa Dušan hadde erobret Epirus og Thessalia, konsentrerte han seg om å ta Konstantinopel. For å sikre seg denne byen, trengte han en flåte. Han visste at flåtene til sørserbiske dalmatiske byer ikke var sterke nok til å beseire Konstantinopel, så han startet forhandlinger med Venezia, som han hadde et rimelig godt forhold til. Venezia fryktet for en reduksjon av privilegier i Imperiet dersom serberne ble herrer i Konstantinopel i stedet for de svekkede bysantinerne. Men hvis venetianerne hadde alliert seg med Serbia, ville Dušan ha undersøkt eksisterende privilegier. Straks han ble hersker over alt bysantinsk land (spesielt Thessaloniki og Konstantinopel), ville venetianerne ha fått privilegier. Men Venezia valgte å unngå en militær allianse. Mens Dušan søkte venetiansk hjelp mot Bysants, søkte venetianerne serbisk støtte i krangelen med ungarerne om Dalmatia. Da de følte at serbisk hjelp ville resultere i en venetiansk forpliktelse til Serbia, avviste Venezia høflig Dušans tilbud om hjelp.

Mens Dušan lanserte kampen mot Bosnia, var serbiske tropper fraværende i Makedonia og Thessalia, så keiser Johannes VI Kantakouzenos (1347-54) prøvde å vinne tilbake deler av det landet Bysants hadde mistet. I sin støtte ekskommuniserte patriarken av Konstantinopel Dušan for å avskrekke den greske befolkningen i Dušans greske provinser fra å støtte den serbiske administrasjonen og dermed hjelpe Kantakouzenos’ kampanje. Ekskommunikasjonen stanset ikke Dušans forhold til Athosfjellet, som fortsatt tiltalte ham som keiser, selv om det heller var keiser for serberne enn som keiser for serbere og grekere.

Kantakouzenos samlet en liten hær, den beste han kunne. Han tok halvøya Khalkidiki og deretter Veria og Voden. Veria var den rikeste byen i regionen Botia. Dušan hadde tidligere erstattet mange grekere med serbere, inkludert en serbisk garnison. Imidlertid kunne den gjenvørende lokalbefolkningen åpne portene for Kantakouzenos i 1350. Voden sto mot Kantakouzenos, men ble tatt gjennom et angrep. Deretter marsjerte Kantakouzenos mot Thessalia, men ble stanset i Servia av Caesar Preljub og hans hær på 500 menn. Den bysantinske styrken vendte tilbake til Veria, og de tyrkiske hjelpestyrkene dro for å plyndre, og de nådde Skopje. Da den bysantinske kampanjen nådde Dušan i Hum, trakk han raskt sine styrker ut fra Bosnia og Hum og marsjerte mot Thessalia.

Dušan ønsket åpenbart å utvide sitt herredømme over de provinsene som tidligere hadde vært på serbiske hender, som Hum, som var annektert av den ungarske protesjé og bosniske ban Stefan II Kotromanić i 1326. I 1329 angrep ban Stefan II herskeren Vitomir, som holdt Travunia og Konavle. Den bosniske hæren ble beseiret ved Pribojska Banja av Dušan mens han fortsatt var «ung konge» (tronarving). Ban Stefan overtok snart Nevesinje og resten av Bosnia. Petar Toljenović, herskeren over kysten i Hum og en fjern slektning av Dušan, startet et opprør mot den nye herskeren, men han ble snart tatt og døde i fengsel.

I 1350 angrep Dušan Bosnia og forsøkte å vinne tilbake tidligere tapt land i Hum og stanse angrep mot hans skattskyldige i Konavle. Venezia prøvde å få i stand en avtale mellom de to, men mislyktes. I oktober invaderte Dušan Hum med en hær som ble sagt å bestå av 80 000 menn, og han okkuperte deler av det omstridte territoriet i Hum. Dušan skal i hemmelighet ha vært i kontakt med ulike bosniske adelsmenn og tilbudt dem bestikkelser for støtte. Mange adelsmenn, hovedsakelig fra Hum, var villige til å forråde ban Stefan, som familien Nikolić som var i slekt med dynastiet Nemanjić.

Den bosniske ban unngikk enhver større konfrontasjon og møtte ikke Dušan i slag, i stedet trakk han seg tilbake til fjellene og foretok små overraskelsesangrep og trakk seg tilbake. De fleste av Bosnias festninger holdt ut, men noen adelsmenn underkastet seg Dušan. Serberne herjet mye av landsbygda. Med en hær nådde de Duvno og Cetina, med en annen nådde de Krka hvor Knin lå (i dagens Kroatia), mens en annen tok Imotski og Novi, hvor de etterlot garnisoner og gikk inn i Hum. Fra denne styrkeposisjonen prøvde Dušan å føre fredsforhandlinger med ban Stefan, og han forseglet den gjennom ekteskapet mellom Dušans sønn Uroš med Stefans datter Elisabeth, som mottok Hum som medgift og ga det tilbake til Serbia. Men ban Stefan var ikke billig til å overveie hans forslag.

Dušan kan også ha satt i gang angrepet for å hjelpe sin søster Helena, som i 1347 giftet seg med Mladen III Šubić av Omis, Klis og Skradin. Men Mladen døde av Svartedøden i 1348, og Helena forsøkte å klare å styre byene for seg selv og hennes sønn. Hun ble utfordret av Ungarn og Venezia, så å sende de serbiske hærene til vestre Hum og Kroatia kan ha vært for henne, ettersom det var lite sannsynlig at operasjoner i denne regionen kunne hjelpe Dušan til å erobre Hum. Om Dušan skulle hjelpe Helena og erobre Hum, ble dette stoppet da uroen startet i øst.

Det mest varige monumentet over Dušans regjeringstid var hans lovbok. Da den skulle skrives, ble det samlet inn en rekke chartre, og noen store utenlandske juridiske verker ble oversatt til serbisk. Den tredje delen av lovboken var ny og utpreget serbisk, om enn med bysantinsk innflytelse og med hensyn til en lang legal tradisjon i Serbia. Dušan forklarte i et av sine chartre formålet med sin lovbok, og han understreket at bokens mål var åndelig og at den skulle hjelpe sitt folk med å redde seg for det evige liv.

Lovboken ble proklamert den 21. mai 1349 i Skopje, og inneholdt 155 klausuler, mens ytterligere 66 klausuler ble tilføyd i Sérres i 1353 eller 1354. Forfatterne av lovboken er ikke kjent, men de var trolig medlemmer av hoffet som spesialiserte seg på jus. Lovboken fortsatte som en de facto konstitusjon under Dušans sønn, Stefan Uroš V, og etter det serbiske imperiets fall i 1371, ble den brukt i alle de etterfølgende provinsene. Den ble offisielt brukt i etterfølgerstaten, Det serbiske despotatet, inntil det ble annektert av det osmanske imperiet i 1459.

I likhet med sine forfedre var keiser Dušan svært aktiv i å renovere kirker og klostre, og også for å grunnlegge nye. Først prioriterte han de klostrene hvor hans foreldre var gravlagt. Både klosteret Banjska, som var bygd av kong Milutin, hvor hans mor var gravlagt, og klosteret Visoki Dečani, en donasjon fra hans far, ble sjenerøst sørget for. Klosteret ble bygd på åtte år, og det er sikkert at keiserens rolle i byggeprosessen var svært stor. Klosteret står nå på Unescos liste over verdensarven. Mellom 1337 og 1339 ble keiseren syk, og han ga sitt ord på at hvis han overlevde, ville han bygge en kirke og et kloster i Jerusalem. På den tiden var det et serbisk kloster i Jerusalem, viet til erkeengelen Mikael og angivelig grunnlagt av kong Milutin, og en rekke serbiske munker på Sinai-halvøya.

Hans største donasjon var klosteret De hellige erkeengler, som lå nær byen Prizren, hvor han selv opprinnelig skulle bli gravlagt. Dušan ga mange eiendommer til dette klosteret, inkludert Prizren-skogen som var ment som klosterets spesielle eiendom hvor alle dyrebare gjenstander og relikvier skulle lagres. I sin lovbok understreker Dušan sin rolle som en beskytter av kristenheten og legger vekt på Kirkens uavhengighet. Han tok seg også av noen få kirker og klostre fra Bari i vest til Jerusalem i øst.

I tillegg til ortodokse kristne var det mange katolikker i imperiet, hovedsakelig i kystbyer som Kotor og Lješ. Ved Dušans hoff var det også katolikker, tjenere fra Kotor og Dubrovnik, leiesoldater og gjester. I de sentrale delene var det saksere i områder som var aktive i gruvevirksomhet og handel. Katolikker hadde full trosfrihet, unntatt å konvertere ikke-katolikker. Det finnes ingenting som tyder på at katolske handelsmenn klager på diskriminering basert på religion. Dušan var også i kontakt med paven, og han forhandlet om en formell akseptering av pavelig primat. Hans to mål var å stanse de ungarske angrepene i nord og med pavens hjelp organisere et korstog mot de muslimske tyrkerne. Paven sendte en delegasjon ledet av Peter Tome til det serbiske hoffet, men deres forhandlinger ble fulgt av mange ubehageligheter, og denne misjonen ga ikke det forventede resultat.

Keiser Dušan hadde søkte datteren av den franske kongen for sin sønn, men paven insisterte på at prinsessen ikke konverterte fra sin romersk-katolske konfesjon. Dušan ønsket imidlertid ikke å se noen katolikk i sin familie, og på grunn av dette ble det avtalt ekteskap mellom sønnen Uroš og en datter av Vlad (1325-77), fyrste av Valakia (1364-77).

Dušan hadde storslagne intensjoner: erobring av Hum, Beograd, Mačva, Durrës, Filippopolis, Hadrianopel, Thessaloniki og Konstantinopel samt å sette seg selv i spissen for en stor korsfarerhær for å drive de muslimske tyrkerne bort fra Europa. Hans for tidlige død åpnet Serbia og resten av Balkan for tyrkisk invasjon og tyrkisk herredømme helt til 1900-tallet. Mens Dušan satte opp et korstog mot tyrkerne, ble han syk (muligens forgiftet) og døde av en feber i Devoll i det nåværende Albania den 20. desember 1355, 47 år gammel. Han ble gravlagt i det klosteret han selv hadde grunnlagt for de hellige erkeengler nær Prizren. Siden 1927 har hans levninger vært i kirken St Markus (Crkva Svetog Marka) i Beograd.

Tsar Dušans sarkofag i kirken St Markus i BeogradDa Dušan uventet døde i 1355, overtok sønnen som keiser Stefan Uroš V. Selv om han da var nitten år gammel og ikke lenger mindreårig, forble han fullstendig avhengig av sin mor og ulike medlemmer av hoffet. Moren var til og med regent fra 1355 til 1356. Ved sin manns død arvet Helena deler av det bulgarske landområdene mellom nedre Vardar og Mesta. I tillegg mottok hun også halvøya Khalkidiki som nå er i det nordre Hellas, og hun baserte sitt hoff i Sérres, en by i gresk Makedonia. I 1359 ble Helena nonne, men hun fortsatte å spille en aktiv rolle i politikken.

Dušans død i 1355 blir sett på som slutten på motstanden mot det fremrykkende ottomanske imperiet og det påfølgende fallet til den ortodokse kirke i regionen. Hans krone oppbevares nå i klosteret Cetinje i Montenegro. Hans imperium smuldret langsomt opp. Hans sønn og etterfølger Stefan Uroš V klarte ikke å holde på imperiet, flere regionale føydalfamilier økte sin makt, selv om de nominelt anerkjente Uroš V som keiser. Simeon Uroš, Dušans halvbror, hadde etter Dušans død proklamert seg selv som keiser og styrte et stort område av Thessalia og Epirus, som han tidligere hadde mottatt av Dušan. Keiser Stefan Uroš V sluttet heller ikke fred med patriarken av Konstantinopel. Det første initiativet ble gjort av despot Uglješa i 1368, som resulterte i at områdene under hans styre ble gitt tilbake til Konstantinopel. Det siste initiativet for forsoning mellom kirkene kom fra fyrst Lazar i 1375.

Dušan ble helten i senere episk poesi som glorifiserer hans liv. Det finnes ikke noe bevis på en eksisterende kult for keiser Dušan i tiårene etter hans død, og mange sier at han var den eneste monarken i dynastiet Nemanjić som ikke er kanonisert som helgen. Den østlige kristenheten har alltid hatt en litt annen forståelse av hellighet enn den latinske kirken, særlig ved å stadfeste en folkelig kult for de herskerne som har utmerket seg i kampen for forsvaret av landet og dets kristne identitet. Noen ganger deler de kulten med sine hustruer, som vanligvis gikk i kloster når de ble enker. Derfor feires også de hellige ektefellene Stefan Dušan og Elisabeth med en ortodoks minnedag den 2. desember. Det er nok helst hans hustru, som ble skjemanonne etter hans død, som har æren for denne minnedagen, og så har keiseren blitt med «på kjøpet».

Kilder: en.wikipedia.org, santiebeati.it, fmg.ac - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 11. juni 2014

av Per Einar Odden publisert 11.06.2014, sist endret 27.08.2018 - 18:41