Den salige Simon Rinalducci av Todi ( -1322)

Minnedag: 20. april

Den salige Simon Rinalducci av Todi ( -1322)

Den salige Simon Rinalducci (it: Simone) ble født en gang på 1200-tallet i Todi i regionen Umbria i Midt-Italia. I 1280 sluttet han seg til augustinereremittene (Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini – OESA, siden 1969: Ordo Sancti Augustini – OSA), som var grunnlagt i 1256 ved at flere italienske eremittkongregasjoner ble slått sammen under den hellige Augustins regel.

Simon ble en berømt predikant. Han var prior i flere hus og en tid var han ordenens provinsial i Umbria. Men så ble han mistenkeliggjort og måtte forlate stillingen som provinsial. Grunnlaget for mistankene var noen alvorlige beskyldninger som ble rettet mot ham på generalkapittelet i Rimini i 1318 hvor han ikke var til stede. I stedet for å prøve å renvaske sitt navn foretrakk han å være taus, for en offisiell undersøkelse ville ha forårsaket skandale og kunne ha splittet ordenen.

Han døde den 20. april 1322 i klosteret St. Jakob den Store i Bologna. Hans grav ble berømt for de mange helbredelsene som skal ha skjedd gjennom hans forbønn. Han ble saligkåret den 18. mars 1833 ved at hans kult ble stadfestet av pave Gregor XVI (1831-46). Hans minnedag er dødsdagen 20. april.

av Webmaster publisert 23.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54