Sveriges skytshelgener

Minnedag: 24. september

Svenske skytshelgener i byvåpen I Sverige ble det fra 1400-tallet den 24. september feiret festen «Alla Sveriges Skyddshelgon». I noen bispedømmer ble festen feiret den 24. juli. På synoden i Arboga i 1417 ble det bestemt at i Octaua visitacionis beate Marie («søndag etter festen for Marias gjesting hos Elisabeth»), skulle «Sveriges Skyddspatroners fest» feires. Dette ble etterlevd nord for Mälaren, men aldri i bispedømmene Linköping og Skara. I dag minnes på denne dagen alle Sveriges helgener som ikke har noen egen dag i kalenderen.

Selv om den hellige Birgitta av Sverige og den hellige Elisabeth Hesselblad er de eneste svenske helgenene som er offisielt helligkåret av Vatikanet, ble også fire offisielt saligkåret i 1499, biskopene Hemming av Åbo, Nils Hermansson av Linköping og Brynolf av Skara samt Ingrid Elovsdotter av Skänninge.

Växjö stifts våpen med tre munkehoder I tillegg finnes det minst femti andre personer som i løpet av historiens gang har vært kalt hellige og blitt æret som helgener i Sverige. Mange av disse helgenene kan beskrives som rene bygdehelgener. For å bli offisielt anerkjent som helgen, må man nemlig ikke bare ha utført store åndelige ting – man må også ha spesielt gode kirkelige og politiske kontakter. Skjønt iblant er det tilstrekkelig å være født i riktig familie.

Her er en alfabetisk liste over de svenske helgenene vi så langt har biografier om, samt deres minnedager. De som ikke har egne minnedager, minnes sammen den 24. september.

St. Eriks relikvieskrin i Uppsala domkyrkaBlant Sveriges skytshelgener må vi også regne den hellige kong Olav av Norge og 200-tallsdiakonen Laurentius av Roma (Sankt Lars). Bland de (ennå) ikke helligkårede kan vi minnes dem fra vår egen tid som har virket for Kirken i Sverige, blant andre den unge kaldeiske presten Guds tjener Ragheed Aziz Ganni (1972-2007), som ble martyr da han ble meid ned av islamistiske terrorister på gaten i Bagdad den 3. juni 2007 sammen med de tre subdiakonene Basman Yousef Daud, Wahid Hanna Isho og Gassan Isam Bidawed. P. Ganni ble presteviet i 2001 og studerte i Roma fra 1996 og 2003. Deretter kom han til Sverige og tjenestegjorde i Den kaldeiske kirken, hovedsakelig i Johanneskyrkan i Södertälje. Etter Saddam Husseins fall i 2003 vendte han tilbake til Irak.

Høyt over alle helgener som ber for Sverige står Guds Mor Maria. Den 22. mars 2014 innviet katolske biskoper fra Norden sammen med kardinal Kurt Koch våre nordiske land til Marias uplettede hjerte, en fornyelse av den historiske innvielsen som den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) forrettet 25 år tidligere under sitt besøk i Norden.

Helgenene er en stor skare som ingen kan telle, av alle folk og stammer og land og språk (Åp 7:9). De fleste av disse som står foran Guds trone, er glemt av mennesker på jorden og er bare kjent av Gud. Det vi er, var de. Det de er, kan vi bli.

Kilder: Engelhart, Lundén, Schauber/Schindler, passagen.se, Aftonbladet 3. august 2003, katolsktmagasin.se 22. januar 2020, de enkelte biografiene - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 16. juli 2003 – Oppdatert: 24. september 2020

av Webmaster publisert 29.05.2010, sist endret 24.09.2020 - 15:41