Den hellige Stefan Vinh (1814-1839)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Stephen Vinh (egentlig Stefan (Stephanô) Vinh Van Nguyen) ble født i 1814 i Phú Trang i provinsen Nam Dinh i Vietnam. Han var bonde og kateket og tilhørte dominikanernes tredjeorden. Sammen med fire andre kateketer og dominikanertertiarer (Thomas Dê, Frans Xavier Mau, Dominikus Uy og en til) led han den ikke uvanlige skjebnen å bli kvalt til døde for sin tro fordi han ga husly for misjonærer. Dette skjedde den 19. desember 1839 i Cô Mê.

Stefan ble saligkåret den 27. mai 1900 av pave Leo XIII og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Stefan kan også minnes på dødsdagen 19. desember.

av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:54