Den hellige Sigfrid av Wearmouth ( -688)

Minnedag: 22. august

Den hellige Sigfrid (lat: Sigfridus) var diakon i klosteret i Wearmouth i England under den hellige Benedikt Biscop. Mens Biscop var i Roma på sitt femte besøk, døde hans koadjutor som abbed, den hellige Esterwine, i 686. Sammen med den hellige Ceolfrid, koadjutor til abbeden i Jarrow, valgte munkene Sigfrid i hans sted. Sigfrid var kjent for sin kjennskap til Skriften, sin selvbeherskelse og lydighet.

Da Sigfrid ble forfremmet og Benedikt kom tilbake til sine klostre, ble begge slått av sykdom og ble sengeliggende. Sigfrid hadde en svak helse fra før og fikk nå en lungesykdom. Begge visste at døden nærmet seg og ønsket et siste møte for å snakke om hverandres tilstand og om sine munker. Sigfrid ble derfor fraktet på en båre til Benedikts celle og lagt på hans seng. Men de var for svake til engang å omfavne hverandre uten hjelp.

Etter møtet med Sigfrid sendte Benedikt bud på Ceolfrid, og med samtykke fra alle utnevnte han ham til abbed for begge klostrene, slik at freden, enheten og samholdet kunne bevares. To måneder senere døde Sigfrid den 22. august 688. Han ble gravlagt i klosterkirken St. Peter ved siden av sin herre, Benedikt, og hans forgjenger Esterwine. Dødsdatoen kjenner vi fra den hellige Beda den Ærverdige. En kult i Wearmouth og Jarrow er sikker etter at Ceolfrid sørget for en translasjon av hans relikvier, men det finnes ingen spor av en liturgisk kult.

Hans minnedag er dødsdagen 22. august.

av Webmaster publisert 05.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:54