Den hellige Symforian av Autun (~165-~180)

Minnedag: 22. august

Jean August Dominique Ingres: Martyrdom of St. Symphorian, Musée Bayonne Skytshelgen for Autun; for barn og skoleelever; for krøplinger; mot øyeproblemer og syfilis; mot tørke

Den hellige Symforian (fr: Symphorien; lat: Symphorianus) ble født ca 165 i Autun ved Dijon i Burgund i Frankrike. Han tilhørte en av de få kristne familiene i byen. Overleveringene fra begynnelsen av 400-tallet om hans liv er historiske, men siden han er en av de mest populære franske helgenene, er hans livshistorie oppblandet med legender.

Etter legenden var Symforian en kristen ung mann av edel byrd, sønn av senatoren Faustus i den romerske byen Autun i Gallia og hans hustru Augusta. Han fikk en fremragende utdannelse og kristen oppdragelse, og alt fra barndommen var han vis som en gammel mann. På den tiden var Cybele, Apollo og Diana blant favorittgudene i Autun. Ved den årlige festen til ære for gudinnen Cybele (Berecyntia), som Autun var et betydelig senter for, ble gudebildet kjørt rundt i byen i en vogn. Symforian befant seg tilfeldigvis i folkemengden da gudebildet ble kjørt forbi. Men da alle andre falt på kne, ble han som den eneste stående, og da folket ville presse ham, nektet han å tilbe gudinnen.

Han ble da ført til provinsens konsul Heraklius, som deltok i seremonien. Guvernøren påla ham å tilbe Cybele som alle guders mor, men Symforian nektet å avsverge sin kristne tro og erklærte at han dyrket den ene sanne Gud. Han ba også om å få en hammer for å knuse avgudsbildet.

Da guvernøren hørte at Symforian kom fra en fornem familie, bestemte han seg for å gi ham en ny sjanse. Han fikk keiserens edikt lest opp, og da Symforian sto fast i sin tro, ble han pisket. Deretter prøvde guvernøren å bestikke ham og tilbød ham en stilling i hæren hvis han føyde seg. Men alt dette var forgjeves, så til slutt dømte guvernøren Symforian til døden ved å bli halshogd med sverd.

Da han ble ført til retterstedet utenfor bymurene, så han at hans mor sto på muren, og hun ropte oppmuntrende til ham: «Min sønn! Min sønn Symforian! Husk det evige liv, vend dine øyne oppad og betrakt ham som hersker i himmelen. Livet blir ikke tatt fra deg, men du går over til et som er langt herligere!» (Vita non tollitur sed mutatur). Trofast møtte han døden ved halshogging.

Symforian var rundt 15 år gammel da han led martyrdøden i Autun ca 180 under keiser Markus Aurelius (161-80) eller Commodus (180-92). De kristne gravlagt ham i hemmelighet i en hule nær en kilde ikke langt fra byen. Allerede på 200-tallet var han den mest ærede martyr i Frankrike, og på 400-tallet bygde den hellige biskop Eufronius av Autun (d. 490) en vakker kirke og et kloster over hans grav. Klosteret tilhørte kongregasjonen av Sainte-Geneviève fra 1656 til den ble oppløst i 1791. Kirken ble revet i 1086 fordi den var forfallen.

Symforians kult spredte seg særlig i Provençe, og han ble feiret siden 500-tallet; fra 700-tallet allment. Hans minnedag er 22. august og hans navn står i Martyrologium Romanum. Han er en av de mest feirede helgener i Frankrike. Han fremstilles som kleriker med bok og palme eller som ridder i rustning. Den kanskje mest berømte avbildningen finnes i katedralen Saint-Lazare i Autun, nemlig et maleri av Jean August Dominique Ingres (1834). Landsbyen og kirken Veryan i Cornwall er oppkalt etter ham (Simphoriani i 1278; Severian i 1545).

Han minnes liturgisk sammen med de hellige Timoteus av Roma og Hippolyt av Porto, men de tre har ellers ikke noe med hverandre å gjøre. Hans minnedag ble fjernet fra den romerske generalkalenderen ved kalenderrevisjonen i 1969 og henvist til lokale eller spesielle kalendere.

av Webmaster publisert 11.10.2001, sist endret 28.11.2015 - 02:54