Den hellige Talarican av Sodor (700-t)

Minnedag: 30. oktober

Den hellige Talarican (Talarica, Talaric, Tarkin; lat: Talaricanus) levde i Skottland, trolig på 700-tallet. Han var trolig piktisk, selv om Aberdeen-breviaret sier at han var født i Irland. Han var biskop av Sodor, inkludert Skottlands vestlige øyer. Legenden i breviaret sier at han ble utnevnt til biskop av den hellige pave Gregor II (715-31), og Adam King's Kalendar fra 1558 kaller ham «biskop og bekjenner i Skottland under kong Solvathius». Bollandistene sier at kong Selvach regjerte fra 706 til 726, og de konkluderer med at Talarican ble biskop rundt 720, få år etter at munkene på Iona var overtalt av den hellige Egbert til å innføre den romerske ritus. Noen kilder sier imidlertid at han var biskop i Caledonia (Skottland) på 500-tallet.

Det ble sagt at Talarican feiret det hellige messeoffer hver dag, at han var kjent for sin nidkjærhet og sitt asketiske liv fullt av botsøvelser og at han omvendte mange hedninger på nordkysten av Skottland gjennom sin forkynnelse og sitt eksempel.

Han skal ha død på øya Lismore. Flere skotske kirker ble viet til ham i bispedømmene Moray, Ross og Aberdeen. Hans minne er udødeliggjort i stedsnavnet Kiltarlity i Inverness-shire, gjennom kirken og kirkegården Ceilltarraglan på Skye og kilder fortsatt kjent som «St. Tarkin's» i Fordyce, Kilsyth og andre steder.

Talarican ble helligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 11. juli 1898 (gruppen «Adomnán av Iona og hans 18 skotske ledsagere») av pave Leo XIII (1878-1903). Hans minnedag er 30. oktober.

av Webmaster publisert 23.05.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:54