LESETIPS

AdventslysAdvent – Kirkens: "Kom, Herre!"

Pater Arnfinn Haram om advent og viljen til å gjenoppdage Kirken som en motkultur i samfunnet.

Les mer
Advent

4. uke i advent

 

Den hellige Tatiana ( -~228(?))

Minnedag: 12. januar

Den hellige Tatiana skal i følge den forrige utgaven av Martyrologium Romanum (før 1970) ha vært en diakonisse som led martyrdøden i Roma ca år 228. Hennes "akter", som er en ren legende, er nesten ordrett identisk med skildringen av martyriet til de hellige jomfruene Martina og Prisca, og det har vært antydet at de to første (eller alle tre) er en og samme person. Det finnes ikke noe bevis for en tidlig kult av Tatiana og Martina i Roma, og Prisca (eller Priscilla) er vanskelig å identifisere.

Tatiana ble tidlig æret i både den latinske, greske og russiske kirken. Hun minnes fortsatt i øst, og hennes minnedag er 12. januar. Sammen med henne minner østkirken på denne dato de hellige jomfruene og martyrene Euthasia og Mertios. Tatiana fremstilles i lang kjortel, med kappe og sammen med løver.