Den salige Thomas Corsini av Orvieto (~1300-1343)

Minnedag: 23. juni

Den salige Thomas Corsini av Orvieto (~1300-1343)

Den salige Thomas Corsini ble født på slutten av 1200-tallet eller begynnelsen av 1300-tallet i Orvieto i regionen Umbria i Midt-Italia. Drevet av lengsel etter himmelen og kjærligheten til Jomfru Maria sluttet han seg til servitterordenen (Ordo Servorum Mariae – OSM) som legbror, og tilbrakte livet med å samle almisser for sitt kloster. Han tilskrives mange visjoner.

Han døde i 1343 i Orvieto. Han ble saligkåret den 10. desember 1768 ved at hans kult ble stadfestet av pave Klemens XIII (1758-69). Hans minnedag er 23. juni.

av Webmaster publisert 25.04.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54