Den hellige Theofilus av Corte (1676-1740)

Minnedag: 19. mai

Den hellige Theofilus av Corte (1676-1740)

Den hellige Theofilus (Theophilus) ble født som Blasius Arrighi (it: Biagio) den 30. oktober 1676 i Corte på Corsica i Italia – dette var lenge før øya ble fransk. Han sluttet seg i 1693 som 17-åring til kapusinerne (Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum – OFMCap), en gren av fransiskanerordenen, og fikk da ordensnavnet Theofilus («Guds venn»). Han ble presteviet i Napoli og underviste i moralteologi i Civitella i Campagna ved Roma.

Senere var han en fremstående folkemisjonær på Corsica og på det italienske fastlandet, og han var en ivrig forkjemper for en fornyelse av fransiskanerordenen. Fra 1703 bodde han i retretthusene Bellegra og Palombara i den romerske provinsen, I 1731 grunnla han slike hus i Zuani på Corsica og i 1736 i Fucecchio. I sine siste år var han superior ved klosteret La Vergine i Fucecchio i Toscana, som han selv hadde grunnlagt. Her døde han den 19. mai 1740. Hans dødsmaske befinner seg i klosteret.

Han ble saligkåret den 19. januar 1896 (dokumentet (Breve) var datert den 24. september 1895) av pave Leo XIII (1878-1903) og helligkåret den 29. juni 1930 av pave Pius XI (1922-39). I helligkåringsdekretet blir Theophilus holdt frem som et ideal for alle ordensfolk på grunn av sin forakt for det verdslige, sin inderlige forening med Gud i taushet, sin fullkomne trofasthet mot regelen og sin glødende kjærlighet til Gud og nesten. Hans minnedag er dødsdagen 19. mai, men 21. mai nevnes også. Hans navn står i Martyrologium Romanum.

av Webmaster publisert 04.01.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54