Den hellige Thomas Dien (~1820-1838)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Thomas Dien (egentlig Thomas (Tôma) Dien (Thiên) Van Trân) ble født ca 1820 i Trung Quán i Quang Bình i Vietnam. Han var seminarist (prestestudent) og tilknyttet Missions Etrangères de Paris. Han ble grusomt pisket og til slutt kvalt den 21. september 1838 i Nhan Biêu, atten år gammel.

Han ble saligkåret på begynnelsen av århundret og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Han var en av seks som ble nevnt ved navn i kanoniseringsmessen. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Thomas kan også minnes på dødsdagen 21. september.

av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:54