Den hellige Teilo av Llandaff (500-t)

Minnedag: 9. februar

Den hellige Teilo (Elidius, Eliud, lat: Teilus) ble født på 500-tallet i Penally ved Tenby i Dyfed (Pembrokeshire) i Sør-Wales. Han var utvilsomt en innflytelsesrik kirkemann, men informasjoner om hans liv er sene og motsigende. Det finnes imidlertid mange bevis, både fra dokumenter og stedsnavn og dedikasjoner, på at han ble høyt æret i Sør-Wales og Bretagne. St. Chads evangelier, som ble skrevet i det sørvestre Mercia ca 700, kom i en St. Teilo-kirkes eie, og påtegninger i margen viser at Teilo på 800-tallet ble æret i Sør-Wales som grunnlegger av et kloster som het Familia Teliavi. Boken selv ble regnet for å ha tilhørt Teilo, og Guds og helgenens forbannelse er påkalt over dem som bryter avtalene den inneholder.

Ingen biografi om Teilo ble skrevet før ca 1130, da Geoffrey av Llandaff skrev en biografisk preken. Den forteller at han var elev av de hellige Dyfrig og Paul Aurelian. Han skal ha vært med den hellige David på hans pilegrimsreise til Jerusalem. Under den «gule pesten» dro han til Bretagne og bodde sammen med den hellige Samson i Dol, og at han etter sju år dro tilbake til Wales, hvor han døde i eller nær Llandeilo Fawr i Carmarthenshire, hans viktigste klostergrunnleggelse og kirkesentrum. Deretter skal det ha brutt ut strid mellom Llandeilo, Penally og Llandaff om hvem som skulle ha hans legeme. Det ble på mirakuløst omdannet til tre i løpet av natten, slik at alle stedene fikk hvert sitt! Dette var åpenbart funnet på for å forklare de tre ulike settene med relikvier som fantes.

En ting utelot denne biografien, men det ble rettet opp av Liber Landavensis, nemlig opplysningen om at Teilo ble etterfølgeren til Dyfrig på «bispesetet i Llandaff» som dets andre biskop. I Liber Landavensis er det nevnt 21 steder som het Llan Teliav. Mye av det som er skrevet om Teilo, ble nettopp laget i interessene til middelalderens bispesete Llandaff. Han er titularhelgen for katedralen der, sammen med Peter og Paulus, St. Dyfrig og St. Eddogwy. Sistnevnte ble hevdet å være Teilos nevø og etterfølger i Llandaff, men han kjenner vi bare fra temmelig uklare legender.

St. Teilos grav fra middelalderen, hvor det ble avlagt eder, finnes i katedralen i Llandaff. Den ble åpnet i 1850. Inne i den ble det funnet en rapport fra en tidligere åpning i 1736. I Penally var det et skrin for en ukjent helgen, som senere ble identifisert som Teilo. Da klostersamfunnet der ble lagt ned, forsvant alle spor av en kult.

Hans minnedag 9. februar feires hovedsakelig i Wales og Bretagne.

av Webmaster publisert 03.06.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:54