12. Tuberkulose

Natten mellom Skjærtorsdag og Langfredag, 2.-3. april 1896 kastet Thérèse opp blod for første gang. Det er et av symptomene på tuberkulose. Thérèse fortalte priorinnen om dette dagen etter, men priorinnen visste ikke hvordan hun skulle forholde seg til dette og forbød Thérèse å fortelle noen om at hun var syk.

Tuberkulose er en smittsom sykdom, den smitter som oftest gjennom spytt. Thérèse ble sannsynligvis smittet av en tuberkuløs externsøster (nonne som arbeider utenfor klausuren). Helt siden Thérèse kom i Karmel hadde hun blitt nær sagt vanskjøttet. Hun fikk sjelden tilstrekkelig med mat, og det hun fikk var ofte det vi i dag kaller et "usunt kosthold". I august 1894 hadde hun skiftet celle til et trekkfullt rom som lå langt vekk fra de andre søstrenes celler. Så når Thérèse skulle gå til ro for natten, måtte hun krysse en trekkfull gårdsplass. I klosteret var det kun oppvarmet i et eneste rom, og i Thérèses celle var det spesielt kaldt og rått. Hun hadde et teppe til å varme seg med, men det var alt. Av alle ting som kunne være hardt for Thérèse i klosteret, var kulden det aller verste. Det var priorinnens oppgave å sørge for at de med dårlig helse skulle få det de trengte, men i Thérèses tilfelle forsto ikke Moder Marie de Gonzague alvoret i situasjonen før Thérèse var blitt så syk at man ikke kunne gjøre noe for henne. Hun var alltid mest opptatt av at Thérèse ikke måtte skjemmes bort fordi hun hadde tre søstre i Karmel. Som den gode karmelitt Thérèse var, klaget hun ikke over behandlingen hun fikk. Ut hele 1896 fortsatte Thérèse å følge ordensregelen helt uten tillempinger.

Da Moder Agnes var priorinne, skrev en ung prestestudent, en fremtidig misjonær, til henne og spurte om en av nonnene kunne tenke seg å være hans åndelige søster som ba for ham og hans prestegjerning. Moder Agnes spurte Thérèse om hun kunne tenke seg dette. Prestestudenten, som het Maurice Bellière, ble imidlertidig innkalt til militærtjeneste og Thérèse hørte intet fra ham.

I slutten av mai 1896 spurte Moder Marie de Gonzague Thérèse om hun kunne tenke seg enda en misjonærbror. En Dolphe Roulland studerte til prest i Paris og skulle reise til Kina i august. Thérèse sa seg villig og en brevveksling mellom henne og P. Roulland startet.

Forrige kapittel Innholdsfortegnelse Neste kapittel
av Webmaster publisert 02.03.1997, sist endret 04.10.2013 - 13:58