Den hellige Theodor av Rostov (~1330-1394)

Minnedag: 28. november

Den hellige Theodor av Rostov (~1330-1394)

Den hellige Theodor (ru: Fjodor; Фëдор) ble født som Johannes (ru: Ivan; Иван) rundt 1330 i Radonezj i Russland. Han var sønn av Stefan, eldre bror av den hellige Sergius av Radonezj (ca 1314-92), som hadde en viktig stilling under fyrst Andreas av Radonezj. Stefan fikk sønnene Klemens og Johannes, men ble enkemann etter et kort ekteskap. Både han og begge foreldrene trådte inn i klosteret «Guds Mors forbønn» (Pokrovskij) i Khotkovo nær Moskva og ikke langt fra Radonezj. Men foreldrene døde kort etter, rundt 1334.

Etter at de hadde gravlagt foreldrene, overtalte Sergius (som da ennå het Bartolomeus) broren Stefan til å finne et mer avsidesliggende sted for å leve et asketisk liv. I 1335 dro de nordover til de ville skogene rundt Radonezj, som var fulle av ulver og bjørner. I en lysning i den dype skogen bygde de to eremittene seg en tømmerhytte og en liten trekirke på en lav høyde som senere ble kalt Makovets. Det var starten på det berømte klosteret Den hellige Treenighet (Troitsa Lavra, senere kalt Troitse-Sergijeva Lavra) i den nåværende byen Sergijev Posad.

Men Stefan holdt ikke ut den russiske vinteren, mangelen på mat og de nærgående villdyrene, så han dro til Moskva for å tre inn i Epifani-klosteret der. Der skulle han bli en nær medarbeider av den hellige Alexius, senere metropolitt av Moskva, eller offisielt «av Kiev og Hele Russland» (1354-78). Men senere sluttet Stefan seg til broren Sergius igjen, og denne gangen hadde han tatt med seg fra Moskva sin tolvårige sønn Johannes. Sergius spådde gutten et asketisk liv som munk og ga ham tonsuren og klosternavnet Theodor. Dette skjedde på festen for den hellige Theodor Trichinas («den hårete», det vil si Hårskjortebæreren) (d. ca 330) den 20. april.

Fra første dag ble han en verdig bror i klosteret og levde et liv i kontinuerlig meditasjon over Gud, arbeid, bønn og andre fromme handlinger innenfor den monastiske livsstil. Etter at Theodor nådde voksen alder, fikk han tillatelse til å bli presteviet. Under Sergius' veiledning nådde han en høy grad av åndelig renhet, slik at da han feiret liturgien sammen med Sergius, så noen av brødrene dem feire sammen med en engel.

Til slutt fikk Theodor en ide om å bygge et spesielt kloster, og han fikk tillatelse fra Sergius til å reise fra klosteret. Etter lang tids leting fant Theodor et vakkert sted ved bredden av elven Moskva, ikke langt fra hovedstaden, og der bygde han i 1370 en kirke til ære for Guds Mors fødsel og grunnla et kloster som fikk navnet Simonov. Det lå på land som tidligere tilhørte Simeon Khovrin, en bojar (adelsmann) av gresk opprinnelse som ble munk i klosteret med navnet Simon, derav navnet. Snart begynte dette klosteret å tiltrekke seg mange mennesker, og Theodor bygde seg en ny celle en kilometer lenger øst, fem verst fra Kreml i Moskva. Verst er en foreldet russisk lengdeenhet som er definert som 500 sazhen lang, det vil si at en verst er 3500 fot (1066,8 meter).

Også der samlet disipler seg rundt ham, og da Sergius besøkte stedet, ga han tillatelse til grunnleggelsen av et nytt kloster, og metropolitt Alexius (1354-78) ga tillatelse til byggingen av en kirke viet til Guds Mors innsovning i Nye Simonov, som også ble grunnlagt i 1379. Det gamle Simonov-klosteret, som ble gravsted for soldatene som ble drept i slaget ved Kulikovo i 1380, forble gravsted for munkene.

På grunn av sitt dydige liv og strenge askese ble Theodor godt kjent i Moskva. Metropolitt Alexius opphøyde ham til rang av hegumen (abbed), og den hellige storfyrst Demetrius Ivanovitsj Donskoj (ru: Dmitrij) (1363-89) valgte ham som sin skriftefar. Theodor reiste til Konstantinopel flere ganger på kirkelige oppdrag for den russiske metropolitten. På sin første reise i 1384 ledsaget han den hellige erkebiskop Dionysios av Suzdal, senere metropolitt av Moskva, og da utnevnte patriark Nilos (1379-88) ham til arkimandritt. Klosteret Simonov ble satt rett under patriarken og ble dermed stavropigial.

I 1387 ble Theodor utnevnt av storfyrsten til erkebiskop av Rostov og velsignet av metropolitt Kyprian. Han ble bispeviet av patriarken i Konstantinopel i 1390. Mens han var hegumen og senere arkimandritt for klosteret Simonov, og til tross for at han var opptatt med kirkelige spørsmål, veiledet han trofast dem som var betrodd ham i det monastiske liv og talte mange store og berømte asketer blant sine disipler. De hellige Kyrillos (1337-1427) og Therapon (1337-1426), de fremtidige grunnleggerne av de to berømte klostrene ved Beloe ozero (Den hvite sjøen) i Nord-Russland (ikke Kvitsjøen (Beloe more), mottok tonsuren i klosteret Simonov.

Theodor beskjeftiget seg med ikonografi, og han forskjønnet både klosteret Simonov og mange kirker i Moskva med ikoner han selv hadde malt. I Rostov grunnla erkebiskop Theodor klosteret Jomfruens Fødsel.

Theodor døde den 28. november 1394 (1395?). Hans relikvier befinner seg i Dormisjonskatedralen i Rostov. Hans minnedag er dødsdagen 28. november. Han minnes også den 23. mai, som er synaxis for de hellige fra Rostov og Jaroslavl (synaxis = fellesfest), en fest som ble innført den 10. mars 1964 etter vedtak av patriark Alexius I (d. 1970) og den hellige synode i den russisk-ortodokse kirke.

av Webmaster publisert 11.01.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:54