Den hellige Tibba (600-t)

Minnedag: 6. mars

Den hellige Tibba synes å ha vært an angelsaksisk nonne som levde som eneboer i Ryhall i Leicestershire, hvor hun først ble gravlagt. Hun kan ha vært i slekt med søstrene de hellige Cyneburga og Cyneswide, for abbed Aelfsige av Peterborough overførte i 963 relikviene av Tibba sammen med deres til klosteret i Peterborough, hvor de ble spesielt æret. I kong Ethelred den Rådvilles regjeringstid ble relikviene overført til Thorney, men under Henrik I ble de ført tilbake til Peterborough.

De tre har minnedag sammen den 6. mars, dagen for translasjonen.

av Webmaster publisert 10.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:54