Den hellige Thomas Khuông (1789-1861)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Thomas (Tôma) Khuông ble født i 1789 i Nam Hào i Hung Yên i Vietnam. Han ble presteviet og ble dominikanertertiar. Mellom 1856 og 1862 var kong Tu Dúcs forfølgelse av Kirken særlig alvorlig i de dominikanske vikariatene i det sentrale Tonkin, og Thomas led martyrdøden i disse forfølgelsene den 30. januar 1861 i Hung Yên.

Han ble saligkåret den 29. april 1951 av pave Pius XII og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Thomas kan også minnes på dødsdagen 30. januar.

av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:54