Den salige Thomas Pilcher (~1557 - 1587)

Minnedag: 22. november

En av Åttifem salige martyrer fra England, Skottland og Wales

Den salige Thomas Pilcher (eller Pilchard) ble født ca 1557 i Battle i Sussex i England. Han fikk sin utdannelse i Reims, presteviet og sendt på oppdrag til England i 1583. Han ble landsforvist i 1585, men vendte tilbake, og ble henrettet i Tyburn eller Dorchester i 1587 ved å bli hengt, buksprettet og partert, «hanged, drawn and quartered», ca 30 år gammel.

Han ble saligkåret av pave Johannes Paul II den 22. november 1987 som en av Åttifem martyrer av England, Skottland og Wales. De har felles minnedag 22. november, men han kan også minnes 21. mars.

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:54